Bezrobocie spada, choć nieznacznie i bardzo powoli. Nie dotyczy to jednak starszych osób – dziś już co czwarty bezrobotny jest po 50. roku życia. Na poprawie sytuacji skorzystali młodzi.

Na rynku pracy jest odrobinę lepiej. W marcu liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 26,3 tys. – do 2 mln 141,9 tys. Była jednak o 8 tys. większa niż przed rokiem. Natomiast stopa bezrobocia spadła do 13,3 proc. z 13,5 proc. w lutym – podał wczoraj Główny Urząd Statystyczny.

Co ważne, z poprawy sytuacji na rynku pracy bardziej skorzystali ludzie młodzi niż w starszym wieku. Okazuje się, że w marcu liczba bezrobotnych do 25 lat skurczyła się w porównaniu z lutym o 15,6 tys. i jest mniejsza niż przed rokiem o ponad 32 tys.