Na pozytywną opinię mogą liczyć osoby, które angażują się w pracę wydziału, terminowo realizują powierzone im zadania oraz podwyższają swoje kwalifikacje. Jeśli weryfikacja ich pracy jest krzywdząca, mogą zwrócić się do sądu.

Terminowo realizuj powierzone zadania

Urzędnicy muszą wywiązywać się z nałożonych na nich obowiązków. W zależności od stopnia złożoności sprawy, na ich załatwienie mają od kilku dni do nawet dwóch miesięcy. Ten ostatni termin dotyczy sytuacji, gdy trzeba dokument skonsultować z innym organem. Jeśli pracownik wszystkie prowadzone sprawy wykonuje w terminie, nie musi się obawiać, że z tego powodu jego ocena okresowa będzie obniżona. Urzędnicy muszą jednak mieć na uwadze, że ich szefowie często przed dokonaniem weryfikacji opracowują specjalne zestawienie. Dzięki niemu mogą porównywać, ile poszczególni pracownicy w ciągu ostatnich np. dwóch lat (bo generalnie w takim okresie cyklicznie sporządzana jest ocena urzędnicza) wykonali spraw i jaki był ich stopień trudności.
Dlatego warto też nie uchylać się od przyjmowania kolejnych dokumentów przekazywanych przez dyrektora. Inaczej przy okazji oceny okresowej może się okazać, że pracownik był mało wydajny. Trzeba też tak zorganizować sobie pracę, np. przed pójściem na urlop, aby wszystkie sprawy zostały zamknięte. Jeśli jest to niemożliwe, można zwrócić się do bezpośredniego przełożonego, aby ten zadekretował zaległe czynności na innego urzędnika. W ten sposób urlopowany pracownik nie narazi się na zarzut nieterminowego realizowania spraw. Przy organizacji pracy warto też pamiętać, że gdy określona sprawa wymaga konsultacji z innym urzędem, trzeba ją niezwłocznie do niego przesłać. Nie można również odkładać na później zleconych dokumentów, które mają klauzule pilne lub bardzo pilne. W tym celu można otrzymane sprawy podzielić z uwzględnieniem powyższych kryteriów. Z kolei jeśli urzędnik ma zbyt dużo dokumentów do zrealizowania ,warto zwrócić się do dyrektora z prośbą o przekazanie części spraw innym pracownikom. Nie warto czekać, aż będzie ich zbyt dużo i miną ustalone terminy. Stosując się do powyższych zasad, urzędnik nie musi się obawiać, że ocena okresowa jego pracy będzie niska.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Jak podwyższać swoje kwalifikacje

Czy można zwrócić się do sądu o zmianę oceny na lepszą

Jak unikać błędów w dokumentach

Jak dodatkowo angażować się w pracę urzędu

Co to jest ścieżka awansu

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 6 sposobów na uzyskanie bardzo dobrej oceny przez urzędnika.