Kobiety w 2011 roku zarabiały mniej. Mediana ich zarobków kształtowała się na poziomie 3 400 zł, podczas gdy mężczyźni otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 4 000 zł brutto – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak.

Kobiety zatrudnione na stanowisku pracownika szeregowego otrzymywały zarobki w wysokości 2 320 zł (mediana) i stanowiło to 90 proc. wynagrodzeń mężczyzn. Na stanowisku kierowniczym kobiety zarabiały 5 000 zł (mediana), co stanowiło 83 proc. wynagrodzeń mężczyzn (mediana 6 000 zł) – relacjonuje wyniki badań portal wynagrodzenia.pl.

ikona lupy />
Wynagrodzenie kobiet i mężczyzn na wybranych stanowiskach / Media

Największe różnice pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn wystąpiły w grupie osób z wykształceniem wyższym ekonomicznym. Mężczyźni o takim wykształceniu zarabiali 6 000 zł i było to o 43 proc. więcej niż kobiety z ukończonymi studiami ekonomicznymi (mediana 4 200 zł). Dla porównania, w grupie osób z wykształceniem humanistycznym, kobiety otrzymywały pensje w wysokości 3 600 zł (mediana), co stanowiło 80 proc. zarobków uzyskiwanych przez mężczyzn z takim wykształceniem (mediana 4 500 zł).

ikona lupy />
Mediana wynagrodzeń całkowitych / Media

Kobiety zatrudnione na stanowisku specjalistów w mikro firmach otrzymywały wynagrodzenie w wysokości 2 560 zł. Było to o 340 zł mniej niż wynagrodzenie mężczyzn w firmach tej wielkości (mediana 2 900 zł). Różnica ta wzrastała do 611 zł w przypadku największych firm zatrudniających powyżej 1 000 pracowników. Na stanowisku kierowniczym kobiety zatrudnione w największych firmach zarabiały 5 700 zł, podczas gdy mężczyźni otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 7 000 zł.

Kobiety zatrudnione na stanowisku sprzedawcy otrzymywały wynagrodzenie w wysokości 1 600 zł, co stanowiło 80 proc. zarobków mężczyzn (mediana 2 000 zł). W przypadku stanowiska specjalisty ds. sprzedaży proporcja ta wyniosła 89 proc.. Największe różnice w przytoczonych stanowiskach pojawiły się w przypadku stanowiska kierownika projektu. Kobiety zatrudnione na tym stanowisku otrzymywały wynagrodzenia o wysokości 5 960 zl, podczas gdy zarobki mężczyzn były o 34 proc. wyższe i wyniosły 8 000 zł.

Kobiety zatrudnione w branży bankowej na stanowisku pracownika szeregowego otrzymywały wynagrodzenie w wysokości 2 990 zł (mediana). Stanowiło to 93 proc. zarobków, jakie otrzymywali mężczyźni na tym stanowisku zatrudnieni w tej branży (mediana 3 200 zł). Większe rozpiętości pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn wystąpiły na stanowisku specjalistów w tej branży. Kobiety otrzymywały płace w wysokości 83 proc. zarobków mężczyzn (mediana 4 800 zł) – podkreśla portal wynagrodzenia.pl.