484 tys. zł rocznie zarabia średnio polski menedżer najwyższego szczebla. O ile jest mężczyzną. Kobieta na tym samym stanowisku ma szansę ledwie na 433 tys. Z najnowszych danych o zarobkach na różnych szczeblach zawodowych zebranych dla DGP przez międzynarodową firmę konsultingową Kienbaum wynika, że im wyższe stanowisko, tym większe nierówności w wynagrodzeniu między kobietami a mężczyznami.

Mało bezczelne

Wśród personelu kierowniczego mężczyźni rocznie zarabiają średnio 217 tys. zł. Kobiety na tych samych stanowiskach mogą dociągnąć do 160 tys. zł, czyli przeszło jedną czwartą mniej. Na stanowiskach średniego stopnia ta różnica wynosi już tylko 5 tys. zł rocznie, a wśród szeregowych pracowników podziały płacowe są już znikome – mężczyźni zarabiają niecałe 700 zł więcej.