PFRON będzie mniej dopłacał pracodawcom do pensji niepełnosprawnych pracowników. To może spowodować ich zwalnianie i rezygnacje firm ze statusu zakładów pracy chronionej.
Od nowego roku zaczynają obowiązywać kolejne zmiany przeprowadzonej w 2010 r. nowelizacji ustawy rehabilitacyjnej, która ma ratować finanse Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Jednym z jej efektów jest obniżenie dwa razy w ciągu następnego roku miesięcznych dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników zaliczonych do umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności. Tymczasem to właśnie te osoby stanowią prawie 95 proc. spośród wszystkich zatrudnionych przez firmy niepełnosprawnych, do których pensji dopłaca PFRON.
– To może prowadzić do kolejnych zwolnień pracowników, firmy stracą też zachęty do zatrudniania nowych osób – mówi Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON).
Miesięczne dofinansowania do wynagrodzeń w 2012 roku / DGP
Dodatkowo od 1 stycznia wejdą w życie zaostrzone kryteria dotyczące uzyskania statusu zakładu pracy chronionej (ZPChr). Zainteresowane tym firmy będą musiały osiągać wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych wynoszący 50 proc., z czego 20 proc. muszą stanowić osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Ponadto stan zatrudnienia będą też musiały zwiększyć funkcjonujące już ZPChr, które obecnie obowiązują wskaźniki odpowiednio 40 proc. i 10 proc. Będą na to miały czas do 30 czerwca przyszłego roku.
– Mamy sygnały od niektórych naszych członków, że mogą mieć problem ze znalezieniem pracowników.Zapowiadają więc, że będą rezygnować ze statusu ZPChr – mówi Jan Zając.
Dodaje, że przejście na otwarty rynek pracy dotychczasowych ZPChr może też spowodować, że będą zwalniać najmniej wydajnych pracowników, np. ze schorzeniami specjalnymi, którzy zatrudnienie znajdują w zasadzie tylko na chronionym rynku pracy.
Rodzajem rekompensaty dla firm ma być natomiast wydłużenie czasu pracy takich pracowników. Od 2012 r. będą oni pracować 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo. Osoby zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, które dotychczas były uprawnione do skróconej normy czasu pracy (7 godz. dziennie i 35 tygodniowo), będą mogły ją zachować, jeżeli uzyskają zaświadczenie lekarza zakładowego lub medycyny pracy o celowości jej stosowania.
Etap legislacyjny: Wchodzi w życie