Koalicja na rzecz Osób z Niepełnosprawnością przygotowała propozycję koszyka gwarantowanych usług rehabilitacji społecznej, które mają pomóc w aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych.
– Brak jednego katalogu takich usług oraz podmiotu, który za niego by odpowiadał, powoduje, że ponad 80 proc. osób z dysfunkcjami nie deklaruje gotowości do podjęcia pracy – przekonywała podczas wczorajszej konferencji w Sejmie Anna Woźniak-Szymańska, prezes Koalicji.
Zgodnie z rekomendacją organizacji w ramach koszyka usług powinien znaleźć się asystent wspomagający przydzielany na wniosek zainteresowanej osoby, w tym w formie interwencyjnej, np. gdy niepełnosprawny ma pilną sprawę do załatwienia. Kolejnym jego elementem miałyby być usługi opiekuńcze. Aby miało do nich dostęp jak najwięcej osób, konieczne jest podniesienie obecnego kryterium dochodowego, a nawet zniesienie go w stosunku do pewnych grup osób, np. z autyzmem czy zaburzeniami psychicznymi.
Ostatni element koszyka usług rehabilitacji społecznej to asystent wspomagający aktywność zawodową, tzw. trener pracy.