Rząd zatwierdził i przyjął projekt ustawy o wsparciu służb mundurowych podległych ministrowi spraw wewnętrznych; ten projekt lada moment trafi do Sejmu, będzie szybko procedowany – poinformował we wtorek szef MSWiA Mariusz Kamiński. Wyraził nadzieję, że nowe przepisy wejdą w życie sierpniu.

Projektem ustawy, który zakłada m.in. wprowadzenie dwustopniowych przedemerytalnych dodatków dla funkcjonariuszy podległych MSWiA, rząd zajmował się na wtorkowym posiedzeniu.

O przyjęciu projektu przez rząd poinformował szef MSWiA. "Ten projekt lada moment trafi do Sejmu, będzie szybko procedowany i mam nadzieję, że nowe przepisy prawa wejdą w życie już w sierpniu" - podkreślił Kamiński.

Minister, mówiąc o zaproponowanym w projekcie wprowadzeniu dodatków przedemerytalnych, zaznaczył, że są one niezwykle oczekiwane przez funkcjonariuszy. Jak wskazał, bardzo ważne jest ustabilizowanie stanu kadrowego polskiej Policji, gdzie liczba wakatów jest dosyć duża.

"Chcemy stworzyć atrakcyjne, motywacyjne systemy tak, aby funkcjonariusze ci najlepsi, ci najbardziej doświadczeni chcieli pozostać dalej w służbie, chcieli służyć dalej obywatelom i państwu polskiemu" - powiedział.

Szef MSWiA mówił o tym na konferencji prasowej, na której poinformowano o udaremnieniu przez polskie służby ponad 3 ton kokainy, w obecności premiera Mateusza Morawieckiego oraz komendantów głównych Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka i Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasza Pragi. Potwierdzenie przyjęcia przez rząd projektu w tych okolicznościach to dla niego - jak mówił - wielka satysfakcja.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez MSWiA wprowadza m.in. dwustopniowe dodatki motywacyjne dla funkcjonariuszy, którzy po nabyciu prawa do emerytury i posiadaniu co najmniej 25 lat służby zdecydowaliby się pozostać w formacji. Proponowane przepisy wzmocniłyby również ochronę prawną funkcjonariuszy policji i SG.

Dodatek pierwszego stopnia, w wysokości 1,5 tys. zł brutto przysługiwałby funkcjonariuszom, którzy ukończyli 25 lat służby. Natomiast dodatek drugiego stopnia -w wysokości 2,5 tys. zł brutto otrzymaliby funkcjonariusze po 28,5 latach służby. Mieliby je otrzymać najlepsi funkcjonariusze, z rekomendacją przełożonych.

Projekt przewiduje również wprowadzenie rozwiązań prawnych mających na celu realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018 roku. TK orzekł wtedy, że art. 115a ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy, jest sprzeczny z konstytucją, gdyż traktuje policjantów nierówno w stosunku do innych służb. W projektowanej regulacji kwestia ta zostanie ujednolicona.