Dofinansowanie pensji z tarczy antykryzysowej może obejmować m.in. dodatek stażowy i premię regulaminową, ale nie tę uznaniową – wynika z wyjaśnień resortu pracy przygotowanych specjalnie dla DGP
Do wynagrodzenia, które jest dofinansowane z tarczy antykryzysowej, wlicza się stałe składniki pensji, czyli np. dodatki stażowe i funkcyjne oraz premie regulaminowe. Nie powinno się w nich uwzględniać natomiast nagród, premii uznaniowych, odszkodowań, odpraw. Te świadczenia nie są objęte dopłatami. Tak wynika z wyjaśnień Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazanych w odpowiedzi na pytania DGP. Wykładnia resortu ma praktyczne znaczenie, bo dofinansowanie wynagrodzeń to jedna z najważniejszych form pomocy przewidziana w rządowej tarczy. Na tej podstawie do firm trafiło już 3,2 mld zł.Resort wyjaśnia też m.in., czy dofinansowanie należy się za czas urlopu oraz jak – na potrzeby dopłat ‒ należy ustalać pensję osób wynagradzanych prowizyjnie.
Dopłaty do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem lub skróconym czasem pracy to jedna z najważniejszych form wsparcia przedsiębiorstw przewidziana w tarczy antykryzysowej. W ten sposób do firm trafiło już 3,2 mld zł. Ale przepisy regulujące zasady wypłat wciąż budzą wątpliwości. Na podstawie wskazań od czytelników DGP zadał pytania w tej sprawie Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi resortu na najważniejsze zagadnienia.