5 czerwca 2019 r. w Sztokholmie Great Place to Work® ogłosił doroczną listę Najlepszych Miejsc Pracy w Europie. W porównaniu z ubiegłym rokiem Polska umocniła swoją pozycję, zdobywając wyróżnienia dla 10 firm, które wcześniej (9 kwietnia b.r.) znalazły się wśród 29 Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce. To duże osiągnięcie, zważywszy, że w europejskiej edycji konkursu uczestniczyło 2 878 firm z 19 krajów zatrudniających łącznie 1,4 miliona pracowników. Pełna lista Best Workplaces in Europe liczy 125 laureatów.

Firmy mogły ubiegać się o tytuł Najlepszego Miejsca Pracy w Europie w 4 kategoriach: wśród 25 Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy, 30 Najlepszych Dużych Miejsc Pracy (zatrudniających powyżej 500 osób), 50 Najlepszych Średnich Miejsc Pracy (zatrudniających poniżej 500 osób) oraz 20 Najlepszych Małych Miejsc Pracy (poniżej 50 pracowników).
W kategorii firm międzynarodowych pierwsze miejsce zajęła firma informatyczna Salesforce. Natomiast firmy, w których sukcesie udział miały także ich polskie oddziały to: The Adecco Group (2. miejsce), Cisco Systems (5. miejsce), American Express (8. miejsce), SAS Institute (9. miejsce), Volkswagen Financial Services (11. miejsce), Cadence Design Systems (12. miejsce), EY (13. miejsce) oraz Amgen (17. miejsce).

W klasyfikacji 30 najlepszych dużych firm liderem została belgijska firma handlowa Shoenen Torfs. Polskę, podobnie jak przed rokiem, reprezentują na tej liście: Sii Polska oraz Objectivity.

Na szczycie zarówno średnich, jak i małych najlepszych europejskich miejsc pracy znalazły się szwedzkie firmy z sektora IT: na liście 50 najlepszych organizacji zatrudniających poniżej 500 pracowników pierwsze miejsce zajęła firma Cygni, natomiast wśród firm zatrudniających poniżej 50 osób pierwsze miejsce przypadło firmie Regent.

Reprezentacja poszczególnych krajów na liście 125 Najlepszych Miejsc Pracy w Europie 2019 / Media

Firmy informatyczne oraz świadczące usługi profesjonalne są najliczniej reprezentowane wśród laureatów, ale na listach obecne są organizacje z 14 różnych sektorów: od transportu po budownictwo. To kolejny dowód, że ani wielkość firmy, ani branża nie przesądzają o tym, czy organizacja stanie się dla swoich pracowników świetnym miejscem pracy.
Natomiast tym, co łączy wszystkich laureatów jest umiejętność stworzenia środowiska pracy, w którym każdy pracownik bez względu na pełnioną rolę czuje się szanowany i ceniony za swój wkład w rozwój firmy. 92% zatrudnionych potwierdziło, że czują się traktowani w pracy jak pełnoprawni członkowie zespołu, niezależnie od zajmowanego stanowiska, a 88% zadeklarowało, że kierownictwo stara się brać pod uwagę ich pomysły i sugestie.

„Nie jest przypadkiem, że organizacje, które najbardziej stawiają na różnorodność są zarazem najbardziej innowacyjne. Nasze badanie pokazuje, że firmy, które potrafią korzystać z potencjału swoich ludzi i kreatywnych pomysłów, które rodzą się w każdym miejscu organizacji osiągają najwyższy poziom innowacyjności, a ich wzrost przychodów jest 5,5 razy większy od firm mniej nastawionych na różnorodność ” – podsumował Michael C. Bush.

Wyróżnienia specjalne

Firma konsultingowa Baringa z siedzibą w Wielkiej Brytanii (7. miejsce na liście Dużych Najlepszych Miejsc Pracy) została dodatkowo uhonorowana nagrodą specjalną za stworzenie kultury organizacyjnej sprzyjającej rozwojowi innowacyjności wśród pracowników. Aż 90% pracowników firmy potwierdziło, że ich pomysły są brane pod uwagę przez przełożonych.
Szwedzka firma telekomunikacyjna Key Solutions (4. miejsce na liście Najlepszych Średnich Miejsc Pracy) została wyróżniona nagrodą specjalną za wyjątkową troskę, jaką otaczani są pracownicy. 100% (!) pracowników firmy zadeklarowało, że czuje się doceniana przez przełożonych i że w firmie panuje rodzinna atmosfera.

Trzecią wyróżnioną firmą zostało Cisco (5. miejsce na liście Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy), reprezentujące branżę IT. To nagroda za stworzenie wspaniałego miejsca pracy dla wszystkich pracowników – bez względu na to kim są i jakie zadania w firmie wykonują. Cisco zostało w tym roku szczególnie docenione za umiejętne wdrożenie polityki gwarantującej równość traktowania, pełną integrację i odpowiednią reprezentację kobiet na wszystkich stanowiskach. 94% pracowników Cisco przyznało, że płeć pracownika nie wpływa na sposób jego traktowania.

„Czy to duża firma, czy mała, tegoroczni laureaci konkursu Best Workplaces in Europe pokazują, że stworzenie wspaniałego miejsca pracy dla wszystkich jest w zasięgu każdej organizacji. Gratulujemy im i doceniamy ich starania wytyczenia drogi ku przyszłości, która będzie lepsza dla biznesu, lepsza dla ludzi i lepsza dla świata” – powiedział Michael C. Bush, CEO Great Place to Work®.