Wcześniej, aby policjant mógł przejść do innej formacji, musiał zostać skierowany rozkazem przełożonego albo zwolnić się ze służby i wziąć udział w normalnym naborze. Teraz sam może złożyć prośbę do SOP. Ułatwienia wprowadziła obowiązująca od lutego ustawa o Służbie Ochrony Państwa, która zastąpiła Biuro Ochrony Rządu.
Policjanci idący do SOP zachowują ciągłość służby i dotychczasowy stopień, a że w tamtej formacji zarabia się więcej na każdym szczeblu, ich pensje wzrosną.

Szkodliwa konkurencja