Kancelaria premiera chce, by wszyscy zatrudnieni w administracji wzajemnie wystawiali sobie noty (anonimowo). Ocena 360 stopni od lat sprawdza się w firmach.
W Krajowej Szkole Administracji Publicznej trwają już prace nad nowym systemem oceniania. – Oceniane według niego będą nowe osoby przyjmowane do szkoły. W trakcie nauki trzy razy otrzymają specjalne arkusze z pytaniami na temat innych słuchaczy, a także personelu. Ten ostatni również będzie oceniał – zdradza nam jeden z pracowników KSAP. Dodaje, że cechy, które wyjdą zdecydowanie na plus słuchacza, zostaną wpisane do jego portfolio jako potwierdzone przez szkołę.
Znamy się tylko z widzenia