Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce podnieść rangę dzielnicowych. Zwiększenie możliwości awansu oraz większe zarobki mają ograniczyć ucieczkę tej grupy funkcjonariuszy do służb kryminalnych.
Rządowy program „Dzielnicowi bliżej nas” ma coraz większe szanse na powodzenie, bowiem przesądzona jest już sprawa zwiększenia ich zarobków. A to za sprawą stworzenia zupełnie nowego stanowiska – starszego dzielnicowego. Taką możliwość zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1236 ze zm.). Obecnie funkcjonariusz pełniący służbę na stanowisku dzielnicowego należy do 4. grupy zaszeregowania zasadniczego. To powoduje, że często przenoszą się do kryminalnych, gdzie mają możliwość pracy na stanowisku asystenta lub detektywa – czyli 5. grupy uposażenia.
Po wejściu w życie zmian dzielnicowi będą mogli awansować na wyższe stanowisko, jednocześnie otrzymując wyższe uposażenie. Autorzy projektu wyliczyli, że należy przekształcić około 20 proc. etatów. MSWiA ustaliło, że w sumie powstanie około 1600 stanowisk starszych dzielnicowych. Taka operacja tylko w tym roku pochłonie 3,5 mln zł. Środki na ten cel zostaną wygospodarowane z Programu modernizacji Policji. Równocześnie resort wskazuje, że na zwiększenie motywacyjnego systemu uposażeń przeznaczy 335,8 mln zł.
Resort spraw wewnętrznych przygotował też projekt zmian rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów policji. Na tej podstawie osoby ubiegające się o stanowisko starszego dzielnicowego muszą mieć wykształcenie średnie oraz 3 lata służby w policji. Jak wskazuje resort, starszy dzielnicowy zastępowałby kierownika rewiru dzielnicowych podczas jego nieobecności oraz udzielał wsparcia młodszym dzielnicowym w wykonywaniu ich zadań służbowych.
Oba rozporządzenia wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji społecznych