Pojawił się projekt rozporządzenia gwarantujący policjantom podwyżki, które zostały zapisane w ustawie budżetowej. Zgodnie z jego treścią, dodatki za stopień wzrosną o 218 zł brutto niezależnie od pozycji zajmowanej przez mundurowego.

Zgodnie z nowym rozporządzaniem stawki dodatku za stopień policyjny będą prezentować się następująco:

1. generalny inspektor – 1720 zł
2. nadinspektor – 1620 zł
3. inspektor – 1520 zł
4. młodszy inspektor – 1470 zł
5. podinspektor – 1420 zł
6. nadkomisarz – 1380 zł
7. komisarz – 1370 zł
8. podkomisarz – 1360 zł
9. aspirant sztabowy – 1330 zł
10. starszy aspirant – 1305 zł
11. aspirant – 1280 zł
12. młodszy aspirant – 1255 zł
13. sierżant sztabowy – 1230 zł
14. starszy sierżant – 1205 zł
15. sierżant – 1180 zł
16. starszy posterunkowy – 1090 zł
17. posterunkowy – 1050 złDodatki w nowej wysokości mają należeć się policjantom już od 1 stycznia 2017 r. Oznacza to, że po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia otrzymają oni stosowne wyrównanie.

Podwyżki dla policjantów nie dotyczą jednak tylko samego wzrostu dodatku służbowego. Od 1 stycznia 2017 nastąpiła również zmiana wielokrotności kwoty bazowej wykorzystywanej do obliczania wynagrodzeń dla policjantów. Zwiększyła się ona o 0,18 i wynosi o obecnie 3,19. Biorąc więc pod uwagę wzrost dodatków, policjanci w 2017 r. zarobią miesięcznie o 253 zł brutto więcej niż w roku poprzednim. Jeśli uwzględnimy natomiast nagrodę za służbę (1/12 uposażenia) za 2017 r. wypłacaną w 2018 r. kwota wynagrodzenia wzrasta do 271 zł.

Pozostałe środki przewidziane w ustawie budżetowej na podwyżki dla policjantów zostaną przekazane na zwiększenie dodatków służbowych. Mają one wzrosnąć średnio o 35 zł na etat.

Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której uzależniony jest wzrost uposażenia zasadniczego na etapie konsultacji społecznych.