Podczas zimowych niskich temperatur pracodawca powinien między innymi zapewnić pracownikom ciepłe napoje i posiłki regeneracyjne.

Zapewnienie pracownikom odpowiedniej temperatury w miejscu pracy należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. Jakie są inne obowiązki pracodawcy w miejscu pracy, dowiesz się tutaj>>

Co powinien zapewnić pracownikom pracodawca w zimie? Zgodnie z przepisami, temperatura w miejscu pracy powinna odpowiadać wykonywanym obowiązkom, nie może być jednak niższa 14 °C - chyba, że technologiczny charakter pracy na to nie pozwala, jak na przykład w przypadku pracy w chłodni. W pomieszczeniach biurowych i takich, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, temperatura nie może być niższa niż 18 °C. Z kolei w służbowych szatniach, łazienkach i innych pomieszczeniach gospodarczych temperatura nie może spaść poniżej 24 °C.

Natomiast w przypadku pracy na zewnątrz czy na przestrzeniach otwartych, pracodawca musi zapewnić pracownikom pomieszczenie służące jako schronienie przed opadami atmosferycznymi, gdzie mogą się ogrzać, zmienić odzież czy zjeść posiłek. W takim pomieszczeniu temperatura musi wynosić co najmniej 16⁰C, a powierzchnia lokalu nie może być mniejsza niż 8 m2. W sytuacji, gdy firma nie jest w stanie spełnić tego wymogu, ma obowiązek zapewnić odpowiednio urządzone źródło ciepła w pobliżu miejsca pracy, jak na przykład koksowniki.

Kiedy gorące posiłki i napoje? Pracownicy wykonujący obowiązki w zamkniętych pomieszczeniach muszą mieć też zapewnione bezpłatne gorące posiłki, jeżeli temperatura spada poniżej 10ºC. W przypadku pracy fizycznej na otwartej przestrzeni w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca) darmowy posiłek trzeba dostarczyć, jeżeli wysiłek powoduje spalenie w ciągu jednej zmiany roboczej powyżej 1,5 tys. kalorii (w przypadku mężczyzn) lub 1 tys. kalorii (u kobiet).

Z kolei gorące napoje firma powinna wydać między innymi przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10ºC lub osobom zatrudnionym w warunkach mikroklimatu zimnego.

>>Czytaj też: 5 przypadków, kiedy nie trzeba wykonywać polecenia szefa

Co ma robić zmarznięty pracownik? Przede wszystkim, jeśli warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia (pracownika lub osób postronnych), zatrudniony może powstrzymać się od wykonywania obowiązków, zawiadamiając jednocześnie o sprawie swojego przełożonego. Za ten czas pracownik otrzyma wynagrodzenie. Kiedy możesz bezkarnie przestać pracować, dowiesz się tutaj>>

W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia nakaz wstrzymania pracy i zapewnienia podstawowych standardów wyda także inspektor pracy, jeśli pracownik się do niego w tej sprawie zwróci. Firma nie uniknie także kary. - Trafiają już do nas skargi od pracowników wykonujących obowiązki w nieogrzewanych pomieszczeniach biurowych czy od kasjerek, które marzną obsługując kasy. Jak co roku prowadzimy kontrole na bieżąco - mówi rzecznik prasowy Głównego Inspektora Pracy Danuta Rutkowska. - Zapewnienie odpowiednich warunków pracy, także w zimie, należy oczywiście do obowiązków pracodawcy. W tym wypadku jest to wykroczenie przeciwko prawom pracownika, inspektor pracy może więc nałożyć na firmę mandat w wysokości od 1000 zł do 2000 zł. A jeśli sprawa zostanie przekazana do sądu, pracodawca zapłaci karę w wysokości od 1000 zł do nawet 30 000 zł - tłumaczy Rutkowska.