Jeżeli w miejscu pracy jest zbyt niska temperatura, pracownik może powstrzymać się od wykonywania pracy oraz zgłosić sprawę do PIP.

To pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednią temperaturę w miejscu pracy, dostosowując ją do charakteru pracy wykonywanej przez zatrudnionych. Jakie są inne obowiązki pracodawcy w miejscu pracy, dowiesz się tutaj>> W okresie zimowym, który trwa od 1 listopada do 31 marca, pracodawca ma dodatkowe obowiązki wobec zatrudnionych.

Jak temperatura w miejscu pracy? Zasadniczo temperatura w miejscu pracy nie może być niższa 14 °C, chyba, że technologiczny charakter pracy na to nie pozwala, jak na przykład w przypadku pracy w chłodni. W pomieszczeniach biurowych i takich, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, temperatura nie może być niższa niż 18 °C. Z kolei w służbowych szatniach, łazienkach i innych pomieszczeniach gospodarczych temperatura nie może spaść poniżej 24 °C.

Natomiast w przypadku pracy na zewnątrz czy na przestrzeniach otwartych, pracodawca musi zapewnić pracownikom pomieszczenie służące jako schronienie przed opadami atmosferycznymi, gdzie mogą się ogrzać, zmienić odzież czy zjeść posiłek, a więc także wyposażone w urządzenia do podgrzewania posiłków. Temperatura w takich pomieszczeniach musi wynosić co najmniej 16 °C. W przypadku, gdy ze względu na rodzaj pracy firma nie jest w stanie spełnić tego wymogu, musi w zamian zapewnić odpowiednio urządzone źródło ciepła w pobliżu miejsca pracy, jak na przykład koksowniki.

Kiedy gorące napoje dla pracownika? Pracownicy wykonujący obowiązki w zamkniętych pomieszczeniach muszą mieć też zapewnione bezpłatne gorące posiłki, jeżeli temperatura spada poniżej 10ºC. W przypadku pracy fizycznej na otwartej przestrzeni w okresie zimowym darmowy posiłek trzeba dostarczyć, jeżeli wysiłek powoduje spalenie w ciągu jednej zmiany roboczej powyżej 1,5 tys. kalorii (w przypadku mężczyzn) lub 1 tys. kalorii (u kobiet).

Z kolei gorące napoje firma powinna wydać między innymi przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10ºC lub osobom zatrudnionym w warunkach mikroklimatu zimnego.

Co ma zrobić pracownik, gdy w pracy jest za zimno? Jeśli pracodawca nie zapewni pracownikom odpowiednich warunków bhp i stwarzają one bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia (pracownika lub osób postronnych), zatrudniony może powstrzymać się od wykonywania obowiązków, zawiadamiając jednocześnie o sprawie swojego przełożonego. Za ten czas pracownik otrzyma wynagrodzenie. Kiedy możesz bezkarnie przestać pracować, dowiesz się tutaj>>

Także PIP wyda nakaz wstrzymania pracy w firmie i zapewnienia podstawowych standardów w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia zatrudnionych lub osób postronnych. Inspektor nałoży również karę na pracodawcę za wykroczenie przeciwko prawom pracownika - mandat może wynosić od 1000 zł do 2000 zł, a jeśli sprawa trafi da sądu, pracodawca zapłaci karę w wysokości od 1000 zł do nawet 30 000 zł.