Od 1 stycznia 2017 roku zmieniły się zasady wydawania świadectw pracy, wszedł też w życie nowy wzór świadectwa pracy.

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw pracy jest związane ze zmianami w kodeksie pracy, które z kolei są wynikiem wprowadzania kolejnych elementów pakietu ułatwień dla przedsiębiorców „100 zmian dla firm”, zaproponowanego przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Pakiet Morawieckiego dla firm: Jakie zmiany w prawie pracy od 2017 roku>>

Kiedy trzeba wystawić świadectwo pracy? W wyniku wprowadzonych zmian pracodawca został zwolniony z obowiązku wydania świadectwa pracy w przypadku, gdy zamierza podpisać umowę o pracę z tą samą osobą w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.

Jest to duże ułatwienie dla firm zatrudniających pracowników na umowach terminowych - zatrudniając pracownika na kilku umowach na czas określony, pracodawca nie musi już wydawać kolejnych świadectw pracy obejmujących wszystkie kontrakty zawarte w okresie 24 miesięcy, począwszy od zawarcia pierwszej umowy. Teraz pracodawca, który zatrudni tego samego pracownika na podstawie umowy terminowej w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, wyda pracownikowi zbiorcze świadectwo pracy na koniec zatrudnienia.

Zobacz, kiedy nie trzeba uzasadniać wypowiedzenia umowy>>

Jednak w każdym czasie pracownik może złożyć wniosek o wystawienie świadectwa pracy - obejmie ono poprzedni okres zatrudnienia albo wszystkie okresy zatrudnienia, za które dotychczas świadectwo nie zostało wystawione. Pracownik ma prawo złożyć taki wniosek w każdym czasie (w formie pisemnej lub elektronicznej), a pracodawca ma 7 dni na wydanie dokumentu od złożenia wniosku przez zatrudnionego.

Natomiast, jeśli pracodawca nie zamierza kontynuować zatrudnienia z podwładnym, ma maksymalnie 7 dni na wydanie świadectwa - zasada ta obowiązuje przy wszystkich umowach o pracę.

Jakie dane dodatkowe pojawiły się na świadectwie pracy? Od 2017 roku na świadectwie pracy ma się znaleźć także informacja, czy zatrudniony korzystał z ochrony stosunku pracy przysługującej w związku z urlopem wychowawczym. Uprawniony do urlopu wychowawczego pracownik ma bowiem prawo złożyć do pracodawcy wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca nie może pracownikowi odmówić, nie ma też prawa go zwolnić od momentu złożenia wniosku do czasu powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

Jest to przywilej, który można przenieść do kolejnego pracodawcy - dlatego informacja o tym, jak długo pracownik z niego korzystał pozwoli zorientować się kolejnemu pracodawcy, czy nowy pracownik nadal podlega ochronie, gdyby chciał nadal korzystać z obniżonego wymiaru czasu pracy.

Do rozporządzenia dołączono pomocniczy wzór świadectwa pracy wraz z objaśnieniem dotyczącym sposobu jego wypełniania. Znajdziesz go tutaj:

pdf icon Przykładowy wzór świadectwa pracy. Źródło: MPiPS
pobierz plik

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. świadectw pracy z dnia 30 grudnia 2016 r. zastępuje dotychczasowe rozporządzenie w tej sprawie z dnia 15 maja 1996 r.