Zatrudnionym łatwiej będzie dochodzić odszkodowania za mobbing. Więcej osób zyska też ochronę przed zwolnieniem.
Pracownik, który uzna, że nie dostał podwyżki lub awansu, bo np. ma różowe włosy lub nie śmieje się z dowcipów szefa, będzie mógł dochodzić odszkodowania. Z kolei ten mobbingowany w firmie zyska prawo do rekompensaty bez konieczności rozwiązywania stosunku pracy. Zatrudniający nie będzie mógł wypowiadać umów np. babciom, dziadkom, ciotkom, którzy wykorzystają urlop macierzyński lub rodzicielski w zastępstwie matki dziecka.
Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji kodeksu pracy przygotowany przez Kancelarię Prezydenta RP (podejmie on w tej sprawie inicjatywę ustawodawczą).