Zakupy w stacjonarnym sklepie wiążą się ze sporym ryzykiem, gdyż w tym przypadku nie obowiązuje przepis zezwalający na odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni. Takie uprawnienie przysługuje tylko przy sprzedaży wysyłkowej.
Wprawdzie w niektórych sklepach istnieje możliwość zwrotu towaru bez wad w ciągu kilku dni, ale sprzedawcy idą na takie ustępstwa tylko z powodów wizerunkowych. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli towar nie ma istotnych wad – kolor laptopa do nich nie należy. Za istotną wadę trzeba uznać brak cech, o których istnieniu zapewniał sprzedawca, a w rzeczywistości ich brak. Na przykład gdy laptop nie ma właściwych parametrów, funkcji lub oprogramowania. Wtedy mamy do czynienia z wprowadzeniem klienta w błąd i jak najbardziej przysługuje prawo rezygnacji z zawartej umowy kupna-sprzedaży.
Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy wtedy, gdy zakupiony sprzęt ma wady fizyczne, o których nie wiedział w chwili transakcji. Najczęstsze z nich to:
- niezgodność sprzętu z opisem w umowie,
- brak właściwości, o których zapewniał sprzedający,
- nieprzydatność do celów, o których sprzedawca wiedział,
- wydanie towaru w niepełnym stanie.
W takich przypadkach można żądać:
- obniżenia ceny,
- odstąpienia od umowy,
- niezwłocznego naprawienia sprzętu,
- wymiany sprzętu na nowy.
Jeśli sprzedawca odmówi realizacji powyższych czynności, należy złożyć oficjalne pismo. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni oznacza akceptację żądań kupującego.
Można reklamować towar, jeżeli wada zostanie wykryta w ciągu dwóch lat od dnia jego wydania. Gdy wadliwość sprzętu została stwierdzona w ciągu roku, to domniemywa się, że istniała już w chwili kupna.
Podstawa prawna
Art. 556–5562, art. 559–561, 5615, 568 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.). Art. 27 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).