Przewoźnik odwołał lot, zapowiada się spore opóźnienie, zgubiono twój bagaż albo nie wpuszczono cię na pokład? Podróży często towarzyszą niespodzianki, również niestety te nieprzyjemne. Podpowiadamy jak wybrnąć z lotniskowych kłopotów.

1. Opóźnienie lub odwołanie lotu

Jeśli twoje połączenie zostało odwołane, lub pojawiło się opóźnienie, obowiązkiem przewoźnika jest zapewnienie pasażerom opieki. Nie ogranicza się ona jedynie na samym informowaniu o poszczególnych czynnościach, lecz również zapewnianiu pożywienia i wody. Co więcej, jeśli czas oczekiwania wymaga spędzenia nocy na lotnisku, przewoźnik musi zapewnić darmowe zakwaterowanie pasażerom.

Jeśli lot został odwołany lub opóźniony o ponad 5 godzin pasażerowi przysługuje prawo wyboru. Może on ubiegać się o zwrot kosztów biletu lub polecieć do miejsca docelowego według zmienionego planu podróży. Co więcej, jeśli lot został odwołany, lub jego opóźnienie wnosi co najmniej 3 godziny, pasażerowie mają prawo ubiegać się o odszkodowanie w wysokości od 250 EUR do 600 EUR. Ostateczna kwota zależeć będzie od długości lotu. Warto wspomnieć, że przewoźnik nie będzie musiał wypłacić odszkodowania w sytuacji, gdy opóźnienie lub odwołanie spowodowane było zaistnieniem okoliczności, na które nie miał wpływu.

2. Problemy z bagażem

Jeśli zgubiłeś bagaż lub został on zniszczony, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić na lotnisku zaraz po wylądowaniu. Na każdym z obiektów funkcjonuje specjalny serwis oznaczony najczęściej LOST AND FOUND. To właśnie w tym miejscu otrzymamy Raport PIR odnoszący się do nieprawidłowości związanej z naszym bagażem. Lecz to dopiero pierwszy krok. W drugiej kolejności o sprawie należy poinformować przewoźnika. Robimy to składając reklamację w formie pisemnej w terminie 7 dni od odbioru uszkodzonego bagażu i 21 dni od odbioru opóźnionego bagażu. Do wniosku należy załączyć kopię otrzymanego w punkcie LOST AND FOUND dokumentu PIR oraz kopię kwitu bagażowego.

Uwaga!

Wycena szkody oraz jej rodzaj powinny zostać określone w reklamacji. Warto gromadzić więc paragony i rachunki w celu poparcia słuszności naszych roszczeń.

3. Odmowa przyjęcia na pokład

Jeżeli powstały uzasadnione przyczyny, w związku z którymi przewoźnik zdecydował, że nie przyjmie pasażerów na pokład, to osoby, które dobrowolnie zrezygnują z danego lotu, mają prawo do opieki oraz prawo do otrzymania dodatkowej korzyści na warunkach uzgodnionych pomiędzy danym pasażerem a przewoźnikiem lotniczym.
Druga sytuacja to odmowa wejścia na pokład pasażerom wbrew ich woli. Wtedy można ubiegać się o odszkodowanie od 250 EUR do 500 EUR. Ostateczna kwota zależeć będzie od długości trasy. Co więcej, pasażer ma prawo wyboru pomiędzy zwrotem kosztów biletu a podróżą do miejsca docelowego według zmienionego połączenia i prawo do opieki.

Z problemami w podróży może pomóc aplikacja mobilna. ECC-Net Travel podpowie nam jak postępować w przypadku opóźnienia, odwołania lotu, czy problemów z bagażem. Istotne jest, że aplikacja działa w trybie offline.
Oprac. M.S, Źródło: konsument.gov.pl