Pan Arkadiusz trzy lata temu kupił na własny użytek lodówkę. – Jeszcze w okresie gwarancyjnym zepsuł się agregat – pisze czytelnik. – Po kilku dniach serwis współpracujący ze sprzedawcą uporał się z problemem. Do czasu... Minął rok od ostatniej usterki i agregat znów przestał działać. Mało tego, konsultant odmawia naprawy, twierdząc, że okres gwarancji minął. Jak to możliwe – zastanawia się pan Arkadiusz.
Jeden z przepisów prawa cywilnego głosi, że gdy gwarant dokona istotnej naprawy rzeczy, gwarancja biegnie na nowo. Ponadto wymiana wadliwej części powoduje przedłużenie w stosunku do niej okresu ochronnego. Ale uwaga! Te przepisy nie mają zastosowania do rzeczy nabytych przez konsumentów przed 25 grudnia 2014 r. Konsumenci to osoby, które kupują towary od przedsiębiorców i czynią to bez związku z działalnością gospodarczą.
Oznacza to, że pan Arkadiusz nie może powoływać się na przepisy kodeksu cywilnego. Jego sytuację reguluje uchylone rozporządzenie dotyczące szczególnych warunków sprzedaży konsumenckiej. W tym akcie prawnym nie przewidziano możliwości przedłużenia gwarancji wskutek naprawy. Rację trzeba więc przyznać konsultantowi, który twierdzi, że gwarancja na lodówkę już nie obowiązuje. Czy to jednak oznacza, że należy się poddać i pokryć koszty naprawy? W żadnym razie! Przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy sprzedawca lub działający w jego imieniu serwis nie udzielił gwarancji na wymienioną część lodówki. Wprawdzie takie działanie zależy jedynie od dobrej woli przedsiębiorcy, ale często zdarza się w praktyce. Trzeba także rozważyć możliwość zgłoszenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Wykazanie takiej okoliczności po sześciu miesiącach od wydania lodówki będzie znacznie utrudnione, ale możliwe. Szczególnie jeśli reklamując lub sprzedając towar, przedsiębiorca zapewniał o dobrej jakości sprzętu. Pan Arkadiusz może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę. Przedsiębiorstwo, które dba o dobre imię, powinno się przychylić do stanowiska konsumenta.
Podstawa prawna
Art. 581 par. 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
Art. 1 ust. 4, art. 10 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. poz. 141, nr 1176 ze zm.).