Moja mama została zmanipulowana, w wyniku czego kupiła na prezentacji drogi materac, bo uwierzyła, że wyleczy jej chory kręgosłup. Czy jest szansa, aby wycofać się z takiej umowy –pyta pani Alicja
Z umowy zawartej poza siedzibą firmy, zawartej na odległość, przez internet lub podczas prezentacji można zrezygnować w ciągu 14 dni – wystarczy oświadczenie o odstąpieniu od niej wysłać listem poleconym. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować klienta o tym prawie, musi wręczyć formularz odstąpienia od umowy i nie wolno mu pobierać żadnych opłat z tego tytułu.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed manipulacjami i sztuczkami wykorzystywanymi przez sprzedawców, akwizytorów i prezenterów, którzy na przykład przebrani w fartuchy udają lekarzy. Przy okazji dnia sprzedaży bezpośredniej, obchodzonego 17 października, urząd przypomniał o technikach manipulacyjnych akwizytorów. Podczas pokazów na klientów czeka poczęstunek i pokusa w postaci jednorazowej promocji ważnej tylko w tym dniu lub dodatkowych prezentów, które wkrótce się skończą. Handlowcy wykorzystują także autorytety do przekonania klientów.
Od 2012 roku UOKiK monitoruje przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą bezpośrednią. Na 44 z nich nałożył kary pieniężne w łącznej wysokości 2,9 mln zł za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów. Wśród najczęstszych przewinień dystrybutorów jest ukrywanie handlowego celu spotkania, wycieczki lub prezentacji. Potencjalni klienci są zapraszani na warsztaty kulinarne, występy artystyczne bez wspominania, że podczas pokazów będzie prowadzona jakakolwiek sprzedaż. Przedstawiciele handlowi proponują także zabiegi paramedyczne, badania, masaże, jednocześnie nakłaniając do zakupów. Sprzedawcy podsuwają także do podpisu umowy, choć zapewniają, że to tylko potwierdzenie obecności na prezentacji. Tymczasem zgodnie z prawem przedsiębiorca musi poinformować konsumenta o zamiarze zawarcia umowy.
Wywieranie presji na klienta dotyczy nie tylko zakupu towarów, ale także usług, na przykład dostawy prądu lub pakietu telekomunikacyjnego.
Podstawa prawna
Art. 12, art. 17, art. 20–21 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).