Dwadzieścia poprawek wprowadzili senatorowie do przyjętej przez Sejm 10 lipca ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Zgodnie z nimi jeśli klient kupuje nowy produkt, to dystrybutorzy i sprzedawcy tych urządzeń obowiązani są do bezpłatnego odbioru wysłużonego sprzętu.
W ustawie w wersji poselskiej autorzy proponowali, by wystarczające było, że dystrybutor „zapewnia, iż można mu zwrócić zużyty sprzęt”.
Izba wyższa uznała, że zapewnienie to za mało. Sprzedawcy, którzy min. 400 mkw. sklepu poświęcają na AGD/RTV, będą mieli też więcej obowiązków.
Urządzenia elektryczne i elektroniczne pochodzące z gospodarstw domowych i nie dłuższe/szersze niż 25 cm będą musieli przyjmować do recyklingu nieodpłatnie, nawet gdy klient nie dokona u nich zakupu.
Urządzenie, które nie nadaje się do naprawy lub naprawa byłaby nieopłacalna, będzie można pozostawić nieodpłatnie także w punkcie serwisowym.
Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.
Etap legislacyjny
Ustawa wraca do Sejmu