Zrobiłem zakupy w sklepie internetowym. Byłem przekonany, że mam dwa tygodnie na zastanowienie i ewentualny zwrot przedmiotów. Sklep jednak nie przyjął zwrotu twierdząc, że przekroczyłem termin, bo nadal jest tylko 10 dni – żali się pan Arkadiusz. – Jak naprawdę jest z tym terminem? Gdzieś czytałem, że zmieniły się przepisy i termin zwrotu rzeczy kupionych przez internet wydłużono do 14 dni.
Termin wydłużono, ale ustawa regulująca zagadnienia dotyczące zakupów na odległość będzie obowiązywać dopiero od 25 grudnia 2014 r. A to za sprawą procedury. 17 czerwca tego roku prezydent podpisał ustawę o prawach konsumenta. Wymusiła ją konieczność ujednolicenia praw konsumentów i dostosowania ich do unijnych wytycznych. Ustawa ta jest implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE jeszcze z 2011 roku. Według tej dyrektywy zmiana powinna wejść w życie do 13 czerwca 2014 r. To właśnie w tym dniu na terenie całej Unii Europejskiej miała nastąpić pełna harmonizacja prawa konsumenckiego. Niestety, inne przepisy wymagają, by vacatio legis, czyli okres od ogłoszenia do wejścia w życie ustawy, był wystarczająco długi i wynosił sześć miesięcy. To po to, aby wszyscy mieli czas na przygotowanie się i dostosowanie do zmiany przepisów. Zatem spełniając wymóg vacatio legis, nie udało się dotrzymać daty wyjścia w życie ustawy.
Do 25 grudnia zatem wszystkie zakupy – zarówno w sklepach stacjonarnych, poza lokalem przedsiębiorstwa, jak i na odległość – odbywają się na podstawie dotychczasowych i nadal obowiązuje 10-dniowy terminem ma zwrot towaru.
Nowelizacja prawa konsumenckiego ma zapewnić lepszą ochronę konsumentów. Jedną z ważniejszych zmian jest właśnie wydłużenie z 10 do 14 dni okresu, w którym osoba zawierająca umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (np. przez internet), może od niej odstąpić bez podawania przyczyny. Co istotne, przedsiębiorca musi pouczyć o tym prawie konsumenta. Jeśli tego nie zrobi, prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny wygasa dopiero po 12 miesiącach.
Podstawa prawna
Art. 29 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).