Wchodząca w życie 25 grudnia br. nowelizacja ustawy o prawach konsumenta wprowadzi spore zmiany w sprzedaży telefonicznej. Telemarketerzy, z którymi negatywne doświadczenia deklaruje ponad połowa konsumentów , diametralnie zmniejszą swój udział w zawieraniu umów z klientami.

Nowelizacja ustawy o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia 2014, przyniesie pozytywne zmiany przede wszystkim osobom zawierającym umowy przez telefon. Sama rozmowa telefoniczna konsultanta z potencjalnym klientem, będzie jedynie formą kontaktu i sposobem przedstawienia oferty, natomiast zawarcie umowy będzie wymagało potwierdzenia jej treści na trwałym nośniku – np. mailowo lub listem tradycyjnym. Umowa wejdzie w życie dopiero wtedy, gdy klient podpisze i odeśle dokument, który otrzyma od przedsiębiorcy.

Koniec z „naciąganiem”

Ku zadowoleniu klientów ustawa ograniczy możliwości sprzedażowe telemarketerów, wśród których sporą część stanowią przedstawiciele firm telekomunikacyjnych. Jak wynika z badania zrealizowanego przez TNS Polska na zlecenie PanWybierak.pl ponad połowa badanych (57%), którzy rozmawiali z przedstawicielami operatora, oceniła takie kontakty negatywnie. Respondenci uznali kontakt z telemarketerami jako uciążliwy, nachalny oraz nie wzbudzający zaufania. Wypowiedzi Internautów powielają coraz częściej spotykane opinie na temat telemarketingu jako „wciskania” i „naciągania”.

- Wejście w życie nowej ustawy może spowodować, że konsumenci całkowicie zrezygnują z usług konsultantów telefonicznych. Obecnie większość klientów zbiera informacje o ofercie telekomunikacyjnej na stronach internetowych operatorów. Alternatywą są również platformy skupiające czołowych operatorów, jak np. PanWybierak.pl - system, który obiektywnie przedstawia wszystkie dostępne oferty operatorów na podstawie parametrów określonych przez konsumentów, co, jak przyznają badani, nie zawsze ma miejsce podczas rozmowy z telemarketerem. Dzięki temu w oczach konsumentów takie serwisy są dużo bardziej wiarygodne. – komentuje Paweł Jamiołkowski, dyrektor zarządzający PanWybierak.pl.

Wchodzące w życie przepisy mają zapobiec pojawianiu się umów z zaskakującymi treściami, które konsumenci dotychczas zawierali przez telefon, a od których nie mogli odstąpić z powodu braku dowodów ich faktycznej treści. Wprowadzenie nowej ustawy, wynikającej m.in. z licznych skarg na konsultantów, ma zapobiec tego typu praktykom telemarketerów.

Ochrona konsumentów

15% badanych przyznało, że nie ufa informacjom przekazywanym przez konsultantów telefonicznych. Dodatkowo, respondenci, którzy mają kontakt z telemarketerami doceniają możliwość przeczytania umowy przed finalną decyzją. Wchodząca w życie ustawa, nakładająca na telemarketerów obowiązek wcześniejszego przesłania umowy do klienta, ma przede wszystkim na celu zwiększyć ochronę konsumencką i niewątpliwie przyczyni się do mniejszej liczby umów finalizowanych tą drogą. Ustawa będzie obowiązywać wszystkich przedsiębiorców, a nie stosowanie się do jej regulacji może nawet skutkować wszczęciem przez UOKiK postępowania w sprawie naruszenia zbiorowego interesu konsumentów, które jest zagrożone karą finansową do 10% przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy.

Źródło: Pan Wybierak - innowacyjny portal internetowy, przez który można porównywać i zamawiać usługi telekomunikacyjne (telefon, internet, telewizja), za pomocą kilku prostych kroków