Przedsiębiorca, który nie przekaże klientowi kompletu wymaganych prawem danych, zapłaci grzywnę nawet do 5 tys. zł. Wystarczy, że nie wspomni o reklamacji.
Nowe sankcje przewiduje projekt ustawy o prawach konsumenta, którego pierwsze czytanie odbyło się w środę w Sejmie. Kładzie on duży nacisk na obowiązki informacyjne przedsiębiorców wobec klientów, jednocześnie dodając do kodeksu wykroczeń art. 139b. Zgodnie z nim nie tylko zatajenie informacji, ale nawet niepełne ich udzielenie podlegać będzie karze grzywny.
– Wprowadzenie tej kary ma na celu przede wszystkim zapewnienie efektywnego wdrożenia przez przedsiębiorców nowych przepisów – wyjaśnia Rafał Bugajski, menedżer serwisów Prokonsumencki.pl i Prawoecommerce.pl.