Kiedy w kupionym przez nas towarze znajdujemy wadę, nasze pierwsze kroki to zgłoszenie reklamacji sprzedającemu. Co jeżeli nie przyniesie ona satysfakcjonującego rozwiązania dla konsumenta?

- Warto wybrać drogę mediacji, która jest procesem dobrowolnym, polubownym i bezpłatny - przekonuje Izabela Grynfelder z Inspekcji Handlowej w Szczecinie. Mediacja pozwala zachować dobre relacje sprzed konfliktu, ponieważ wypracowana wspólna ugoda jest akceptowalna dla obu stron. Co roku szczecińska Inspekcja Handlowa przyjmuje przeszło 1500 wniosków z prośbą o mediację.

Jeśli nie uda się dojść do porozumienia z przedsiębiorcą w procesie mediacji kolejnym krokiem jest zwrócenie się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. - Kiedy konsument nie ma ani czasu ani pieniędzy aby rozstrzygać sprawę przed sądem powszechnym powinien zwrócić się do nas - mówi Wanda Rzeźniecka-Miluch przewodnicząca Sądu Polubownego w Szczecinie. Postępowanie sądowe ma na celu wyjaśnienie i ustalenie stanu faktycznego sprawy: z jakiego powodu doszło do ujawnienia wady w towarze i kto za to odpowiada. Jeśli nie uda się nakłonić stron do zawarcia ugody, sąd w sprawie wydaje wyrok.

Reklamacja obuwia, galanterii, sprzętu AGD, usługi remontowo-budowlane to najczęstsze sprawy jakie trafiają do Sądu Polubownego. Około 250 spraw rocznie to wynik, który świadczy, że poziom świadomości konsumentów jest z roku na rok coraz większy - przyznaje Wanda Rzeźniecka-Miluch przewodnicząca Sądu Polubownego w Szczecinie.

Światowy Dzień Konsumenta ustanowiony został w 1983 roku w rocznicę przemówienia prezydenta Johna Kennedy`ego w Kongresie USA. 15 marca 1962 roku prezydent Stanów Zjednoczonych wypowiedział słynne zdanie: „konsumenci to my wszyscy”. Było to pierwsze w historii publiczne uznanie praw konsumentów i wyraźne zaakcentowanie potrzeby ochrony konsumentów. Wówczas Kennedy sformułował cztery podstawowe prawa konsumenta: do informacji, wyboru, bezpieczeństwa i do bycia wysłuchanym.