Ernest Makowski z UOKiK zaznacza, że samochody, które mogą zagrażać bezpieczeństwu pasażerów i kierowców są zazwyczaj wycofywane przez samych sprzedawców i producentów. Niektóre wady dotyczą hamulców, zapłonu i innych części aut ważnych dla bezpieczeństwa - wady stwierdzają sami producenci i zgodnie z obowiązującym prawem zgłaszają produkt jako niebezpieczny do UOKiK , a następnie ogłaszają akcję naprawczą" - wyjaśniał Ernest Makowski

Najwięcej miejsca na liście produktów niebezpiecznych zajmują zabawki. Toteż przed ich zakupem warto przejrzeć informacje o produktach na stronie internetowej UOKiK, oraz ostrzeżenia tam zawarte - zaznacza Ernest Makowski:

"Zabawka powinna być oznaczona znakiem CE, co jest deklaracją producenta że przedmiot spełnia zasadnicze wymagania, w tym normy bezpieczeństwa. Jeżeli wybieramy zabawkę - kierując się zdrowym rozsądkiem warto sprawdzić, czy nie zagraża ona bezpieczeństwu. należy zwrócić uwagę, czy przedmiot nie ma ostrych krawędzi, drobnych elementów, które maluch mógłby połknąć, lub długich linek grożących zaplątaniem się dziecka.

Jak podkreśla przedstawiciel UOKiK - każda zabawka powinna mieć dołączoną instrukcję w języku polskim i oznaczenie czy nadaję się dla maluchów poniżej trzeciego roku życia - na to oznaczenie trzeba zwrócić szczególną uwagę.

Informacje o produktach niebezpiecznych i nie spełniających norm są zawarte w dwóch rejestrach dostępnych na stronie internetowej UOKiK, w zakładce Produkty.