Aż 1/3 skontrolowanych wyrobów przeznaczonych dla dzieci została zakwestionowana przez Inspekcję Handlową. Wiele z nich zawierało małe elementy, stwarzające ryzyko zadławienia
Takie wnioski płyną z kontroli zabawek przeprowadzonych przez inspektorów w I kwartale roku. Oprócz nieprawidłowości, stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci, stwierdzono również niedociągnięcia mniejszego kalibru: brak danych producenta, danych importera czy nieprawidłowo sformułowane ryzyko wiążące się z korzystaniem z produktu.

Zagrożone bezpieczeństwo