Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie nowych regulacji, aby skuteczniej zagwarantować bezpieczeństwo produktów wprowadzanych do sprzedaży oraz przeciwdziałać nowym zagrożeniom na rynku. Konsumenci dokonują bowiem coraz więcej zakupów poza granicami swojego kraju.
Unia powinna więc skuteczniej ich chronić przed kupnem towarów, które nie spełniają wymogów bezpieczeństwa. Wśród propozycji Komisji Europejskiej znalazło się m.in. wprowadzenie szybszych procedur usuwania produktów niebezpiecznych z rynku Unii Europejskiej.
Planem objęte jest również zobowiązanie producentów, importerów i dystrybutorów do podawania bardziej szczegółowych informacji na temat miejsca produkcji towaru. Komisja chce także łatwiejszej możliwości prześledzenia poszczególnych etapów łańcucha dostaw, aby można było szybciej egzekwować wycofanie z rynku niebezpiecznych produktów.
Projekt zakłada również wypracowanie metod bliższej współpracy między regulatorami w różnych krajach UE.
Powinno to doprowadzić do szybszego przepływu informacji o pojawieniu się na rynku niebezpiecznych produktów.
Komisja Europejska wskazuje, że jaśniejsze przepisy będą też korzystne dla europejskich przedsiębiorstw.
Łatwiej im będzie zadbać o zgodność produktów z wymogami bezpieczeństwa, a sprawniejsze kontrole towarów i skuteczniejsze przepisy mają pomóc wyeliminować nieuczciwą konkurencję ze strony dostawców nieprzestrzegających przepisów.
Projekt zostanie rozpatrzony przez Parlament Europejski i Radę UE. Rozpoczęcie wdrażania przepisów planuje się na rok 2015.