Kupując jakąkolwiek rzecz mamy prawo ją zareklamować w przypadku, gdy towar jest niezgodny z umową – jest to podstawowe uprawnienie każdego konsumenta. Jeśli jednak napotykamy na mur niechęci ze strony sprzedawcy, który nie chce przyjąć naszej reklamacji (a my uważamy, że niesłusznie), wówczas musimy poradzić sobie w inny sposób. Do kogo można zwrócić się o pomoc w takich przypadkach?

Organizacje konsumenckie i rzecznik praw konsumenta

Jeśli mamy problem z nieuczciwym sprzedawcą nie musimy od razu biec do prawnika. Najprościej jest skorzystać z pomocy udzielanej przez miejskiego lub powiatowego rzecznika praw konsumenta, który działa przy urzędzie gminy. Pomoc świadczona przez takie osoby jest bezpłatna.

Można także zwrócić się do Federacji Konsumentów albo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich – wystarczy wysłać e-mail z dokładnym opisem sprawy.

Idziemy do sądu

Innym rozwiązaniem naszych problemów może być skierowanie sprawy do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (ich lista znajduje się na stronie UOKiK).

Trafiają tutaj sprawy dotyczące sporów między konsumentami i przedsiębiorcami, które wynikają z umów sprzedaży i świadczenia usług (i dotyczą tylko praw majątkowych).

Co ważne, sąd rozpatrzy tylko te sprawy, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 zł. Wyjątkiem w tej materii jest Sąd Konsumencki w Warszawie, który rozpatruje sprawy bez względu na wartość sporu.

Pamiętajmy także, że sąd polubowny zajmie się rozpatrzeniem sprawy tylko wówczas, gdy zgodzą się na nią obie strony – to znaczy konsument i przedsiębiorca. Jaką moc mają wyroki takiego sądu? Zarówno wyroki sądu konsumenckiego, jak i wszelkiego rodzaju ugody zawierane przed nim mają taką samą moc, jak wyroki sądów powszechnych (np. może być egzekwowany przez komornika).

Istotne jest jednak to, że od decyzji sądu polubownego nie można się odwołać – czyli jest ona ostateczna. Jeśli jednak uznamy, że wyrok jest dla nas niesłuszny, możemy złożyć skargę o jego uchylenie.

Gdy sprzedawca nie chce ugody

Dużym mankamentem sądownictwa polubownego jest obowiązek wyrażenia na nie zgody zarówno przez konsumenta, jak i przedsiębiorcę.
Jeśli jednak sprzedawca nie chce iść z nami na ugodę, wówczas pozostaje nam jedynie skierowanie sprawy do sądu powszechnego.

Inne problemy

• Z przewoźnikami lotniczymi – pomocy może nam udzielić Komisja Ochrony Praw Pasażerów Lotniczych działającej przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego

• Spory transgraniczne – porad udziela Europejskie Centrum Konsumenckie

• Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów – w tym zakresie działania podejmuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

• Z towarzystwami emerytalnymi, zakładami ubezpieczeń – o pomoc warto zwracać się do Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych

• Z przedsiębiorstwami energetycznymi – pomocy warto poszukać w Punkcie Informacyjnym dla Odbiorców Paliw i Energii

• Spory między konsumentami i podmiotami podlegającymi nadzorowi KNF rozstrzyga Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego