Wybierając się na urlop z biurem podróży, przede wszystkim powinniśmy przed podpisaniem umowy o wyjazd wakacyjny wnikliwie zapoznać się z jej treścią.
Powinniśmy również sprawdzić, co zostało zapisane w regulaminie, ogólnych warunkach uczestnictwa oraz w programie wycieczki, który najczęściej opisany jest w katalogu. Jeżeli w którymkolwiek z tych dokumentów znajdziemy zapis, który narusza nasze prawa, najlepiej poszukać innej oferty. Musimy bowiem pamiętać, że najczęściej nie będziemy mieli możliwości negocjowania warunków wyjazdu określonych w umowie, regulaminie czy katalogu. Jedynymi punktami, które zazwyczaj są indywidualnie ustalane z klientem, są termin wyjazdu, wyżywienie czy dojazd.
W ocenie umowy pod kątem zgodności z prawem pomoże nam rejestr klauzul niedozwolonych, który można pobrać ze strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Dokument ten zawiera postanowienia, które zostały uznane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niezgodne z prawem. Jeżeli któreś z takich postanowień (lub podobne) znajdziemy w umowie, poinformujmy o tym organizatora wyjazdu. Gdy nie wyrazi on zgody na jego zmianę, najlepiej zrezygnować z usług tego touroperatora.
Jedna z najczęściej pojawiających się w umowach o świadczenie usług turystycznych klauzul dotyczy wyznaczenia zbyt krótkiego odstępu czasu przed wyjazdem, gdy cena wycieczki może jeszcze ulec zmianie. SOKiK uznał za klauzulę abuzywną zapis: zmiana ceny imprezy turystycznej może nastąpić nie później niż 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Tak więc umowa z biurem podróży nie może zastrzegać krótszego terminu zmiany ceny niż 21 dni przed datą wyjazdu. Niedopuszczalne jest zatem postanowienie przewidujące podniesienie ceny w 5., 10., a nawet 20. dniu przed wyjazdem.
Kolejnym często stosowanym postanowieniem niedozwolonym jest zapis, że cena wycieczki może ulec zmianie z powodu zmiany cen kontrahentów, czyli np. podniesienia przez hotel ceny za nocleg. Tymczasem zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268) możliwość zmiany ceny usługi turystycznej musi wynikać wprost z zawartej z klientem umowy i może nastąpić tylko w trzech wypadkach: gdy po stronie organizatora imprezy turystycznej nastąpi wzrost kosztów transportu, wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, a także wzrost kursów walut.