Euro 2012 dopiero przed nami, a już, w związku z organizacją turnieju, wpływają skargi.
Skargi konsumentów / DGP
Jak dowiedział się DGP, można je liczyć już w dziesiątkach. Skala zjawiska jest dość poważna.
Rocznie do FK napływa bowiem ogółem kilkaset skarg. Jak na razie ich nadawcami są głównie Polacy mieszkający za granicą. Skargi w związku z Euro 2012 ze strony zagranicznych konsumentów stanowią jednostkowe przypadki.
– Dotyczą natomiast w największym stopniu rezerwacji hotelowych w miastach gospodarzach. Konsumenci informują w nich, że w dwa tygodnie po dokonaniu rezerwacji noclegu zagrożono im jego wypowiedzeniem, chyba że dokonają dopłaty do ceny pokoju – tłumaczy Andrzej Budźko z FK.
Oprócz tego skarżymy się na transport, którym będziemy mogli dotrzeć na mecz, w tym przede wszystkim na firmy specjalizujące się w wynajmie samochodów – a dokładnie na warunki, na jakich pożyczają auta.
Niestety ewidentnie widać, że przedsiębiorcy chcą naciągnąć klientów, obciążając ich dodatkowymi opłatami za ich użytkowanie. – Jak na przykład za wezwanie assistance w razie awarii samochodu. To wynika oczywiście z tego, że firmy oszczędzają na polisach AC – dodaje Aleksandra Frączek, wiceprezes Federacji Konsumentów.
To, że wypożyczalnie samochodów stosują niedozwolone postanowienia, wynika też z pierwszej kontroli prezes UOKiK, która została właśnie zakończona.
Objęto nią 32 firmy, w tym 20 wspomnianych wypożyczalni, 8 przewoźników kolejowych i 4 linie lotnicze. Ujawniono aż 183 niedozwolone postanowienia stosowane przez te firmy w umowach zawieranych z klientami. Wszczęto 19 postępowań.
Najczęściej kwestionowaną klauzulą była ta, w której przedsiębiorcy zwalniali się z odpowiedzialności za zniszczony samochód, bagaż czy odwołanie pociągu.
Linie lotnicze uzależniały odpowiedzialność za uszkodzenie bagażu od zgłoszenia tego obsłudze na pokładzie samolotu lub natychmiastowego wypełnienia na lotnisku formularza czy zgłoszenia po wylądowaniu. A zgodnie z przepisami na zgłaszanie zastrzeżeń przysługuje siedem dni od odbioru bagażu – tłumaczy Dorota Karczewska, dyrektor delegatury UOKiK w Bydgoszczy.
Przewoźnicy kolejowi wyłączają natomiast swoją odpowiedzialność w razie wystąpienia ograniczeń w ruchu pociągów.
To oznacza, że konsument, który poniósł szkodę i z winy kolei nie dotarł na czas, nie może starać się o rekompensatę. A odpowiedzialność przewoźnika mogą wyłączyć jedynie siła wyższa czy zdarzenia spowodowane przez osoby trzecie lub podróżnego. Dodatkowo przewoźnicy wydłużali termin przysługujący na rozpatrzenie skargi z 30 dni do 3 miesięcy.
– Ponad połowa przebadanych wypożyczalni aut informowała w umowach, że w ogóle nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie samochodu, braki w wyposażeniu oraz kradzież. Zastrzegano, że w każdym przypadku za szkody odpowiedzialny jest konsument, nawet jeśli powstałyby z winy wynajmującego – tłumaczy Ewa Wiszniewska, dyrektor delegatury UOKiK w Lublinie.
Eksperci przestrzegają więc, by wnikliwie czytać umowy przed podpisaniem. Szczególnie że Euro 2012 będzie sprzyjać wyciąganiu od konsumentów pieniędzy oraz uchylaniu się od odpowiedzialności.