Aż 2/3 z nas nie czyta podpisywanych dokumentów, a ponad 50 proc. nie wie, że ma prawo do negocjowania warunków umowy – wynika z raportu opracowanego w ramach społecznej akcji „Nie łykaj jak pelikan”.
Jej celem jest edukowanie finansowe Polaków oraz podniesienie świadomości na temat zaciągania zobowiązań finansowych. Skierowana jest do osób, które zamierzają podpisać umowę z bankiem lub np. firmą leasingową.
Temat jest aktualny zwłaszcza teraz, kiedy Polacy wykupują dodatkowe polisy zabezpieczające ich przed niską emeryturą, korzystają z odwróconej hipoteki, zaciągają zobowiązania w okresie podwyżek stóp procentowych i rozchwianego kursu złotego, decydują się na leasing, gdy bank odmawia im kredytu.