Powstanie certyfikowana aplikacja pozwalająca na sprawdzenie prędkości łącza. Cel: pomóc konsumentom w walce z nieuczciwymi dostawcami.
Umowy na dostarczenie internetu to obecnie jedne z najpowszechniej zawieranych przez Polaków umów. Wiele osób jednak jest niezadowolonych. Operatorzy oferują szybkie łącze, podczas gdy później realia nijak nie odpowiadają deklaracjom.
Walka z przedsiębiorcami jest jednak trudna. Konsument bowiem powinien wykazać, że zakupiona przez niego usługa jest niezgodna z umową. W tym celu najczęściej przeprowadza testy prędkości łącza na popularnych stronach internetowych. Tyle że nic z nich nie wynika. Operatorzy twierdzą – co zyskuje uznanie sądów – że do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny niewystarczające jest powołanie się na wynik wskazany przez aplikację dostarczaną najczęściej przez zagraniczną firmę. Nie ma przecież żadnej pewności, że pomiar jest właściwy.