Aby odstąpić od umowy zawartej w internecie, wystarczy wysłać w ustawowym terminie e-mail do sprzedawcy. Sklep nie może zastrzec sobie w regulaminie pisemnej formy składania tego oświadczenia – uznał Sąd Rejonowy w Bełchatowie.
Klient kupił w sklepie internetowym nasadkę noktowizyjną do karabinu. Po otrzymaniu towaru uznał, że nie spełnia on jego oczekiwań. Skorzystał więc z uprawnienia, jakie dają przepisy ustawy o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.) i odstąpił od umowy. Zgodnie z prawem zakupy zrobione w e-sklepach można zwracać bez podawania przyczyny. Wystarczy w terminie 14 dni odstąpić od umowy.
Tak też uczynił klient, wysyłając na adres elektroniczny sklepu e-maila, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Później (już po upływie 14 dni) nadał dodatkowo list z pisemnym oświadczeniem. Sprzedawca nie uznał go jednak właśnie dlatego, że był wysłany już po upływie ustawowego terminu.
Sąd, do którego trafił ten spór, uznał, że data wysłania listu nie ma żadnego znaczenia. Liczy się bowiem to, że e-mail z odstąpieniem od umowy został przesłany przed upływem 14 dni. W ten sposób doszło bowiem do skutecznego złożenia oświadczenia woli.
Sąd odwołał się do art. 60 k.c., zgodnie z którym „wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby”, w tym również w postaci elektronicznej. Sprzedawca twierdził, że w regulaminie sklepu zastrzegł formę pisemną odstąpienia od umowy, ale nie potrafił tego udowodnić. Sąd zresztą uznał, że nawet gdyby tak było, to postanowienie takie byłoby nieważne. Jak bowiem przypomniał, zgodnie z art. 7 ustawy o prawach konsumenta postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawowe są nieważne. „Skoro ustawa nie wprowadza żadnej obowiązkowej formy, to wprowadzenie w umowie stron ograniczenia polegającego na ustaleniu jednej możliwej formy są mniej korzystne dla konsumenta, a tym samym nieważne” – czytamy w uzasadnieniu wyroku.
ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie z 4 października 2017 r., sygn. akt I C 632/16.