Prawie 224 tys. skarg dotyczących zakupionych towarów i blisko 207 tys. zgłoszeń o problemach z dostawcami usług dotarło w 2016 r. roku do rzeczników konsumenta (jest ich w Polsce 371) – twierdzi UOKiK. Najnowsze dane urzędu pokazują, że skarg na sprzedawców jest coraz więcej. Najmniej niezadowolonych klientów – niespełna 65 tys. – jest wśród osób robiących zakupy przez internet.
Polscy konsumenci najczęściej skarżą się na sprzedawców butów i ubrań – rzecznikom zgłoszono ponad 83 tys. problemów ich dotyczących. O prawie połowę mniej dotyczyło sprzętu RTV i AGD. Następne w kolejności reklamowane towary to elementy wyposażenia wnętrz, komputery i akcesoria komputerowe oraz artykuły motoryzacyjne. W porównaniu z ubiegłymi latami najwięcej problemów przybywa ze sprzętem RTV i AGD. W przypadku usługodawców niezmiennie najczęstszym przedmiotem zażaleń są usługi telekomunikacyjne – w 2016 r. do rzeczników konsumentów wpłynęło blisko 55 tys. skarg w tej sprawie. Rośnie też liczba zgłaszanych wątpliwości związanych z usługami finansowymi (ponad 20 tys.), działalnością firm windykacyjnych (ponad 12 tys.) i remontowo-budowlanych (prawie 12 tys.). Spadła tylko liczba zawiadomień o problemach z ubezpieczycielami – było ich niemal 15 tys.
Wciąż najwięcej problemów ze sprzedawcami dotyczy kwestii reklamacji, czyli odmowy jej przyjęcia, braku odpowiedzi sklepu, narzucania przez niego własnego sposobu rozpatrzenia sprawy. Niezadowoleni klienci zgłaszali też nieskuteczne usuwanie wad czy niejasne zapisy w kartach gwarancyjnych. W przypadku zakupów przez internet konsumenci najczęściej skarżyli się na niezrozumiałe umowy, niewysyłanie przez sprzedawców kopii podpisanych dokumentów, wprowadzenie w błąd co do cech produktu czy trudności ze zwrotami. Z kolei usługodawcy zwykle byli zgłaszani do rzeczników za agresywne próby pozyskiwania klientów.
W sumie rzecznicy konsumenta w 2016 r. niemal 68 tys. razy interweniowali u przedsiębiorców, a także wytoczyli przeszło 4 tys. powództw.