Ministerstwo Finansów podało już terminy, w jakich w 2017 roku podatnicy muszą złożyć deklaracje podatkowe za 2016 rok.

Każda osoba, która w 2016 roku uzyskała przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, musi złożyć PIT w 2017 roku. Odpowiedni dokument można dostarczyć drogą elektroniczną lub tradycyjnie wysłać go pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym. Dowiedz się, który urząd skarbowy jest właściwy>>

Terminy składania PIT-ów co roku nieznacznie się różnią. W 2017 roku z fiskusem należy rozliczyć się do:

31 stycznia 2017 r. (wtorek):

  • PIT-16A (karta podatkowa)
  • PIT-19A (duchowni)
  • PIT-28 (ryczałt)

28 lutego 2017 r. (wtorek):

  • PIT-40 (za pracownika)

Wyjątkowo, jeśli PIT-40 będzie składany w formie dokumentu papierowego, termin na sporządzenie i przesłanie PIT-40, zarówno podatnikowi, jak i urzędowi skarbowemu będzie upływał z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym - w 2017 roku będzie to 31 stycznia. Przy czym PIT-40 pracodawca sporządza na podstawie PIT-12, który pracownik musi złożyć w 2017 roku do 9 stycznia (poniedziałek).

2 maja 2017 r.:

  • PIT-36 (działalność gospodarcza)
  • PIT-36L (podatek liniowy)
  • PIT-37 (praca, a nie działalność)
  • PIT-38 (papiery wartościowe lub udziały w spółkach)
  • PIT-39 (nieruchomości)

Do kiedy PIT-11 od pracodawcy

Ponadto także pracodawca ma pewne obowiązki podatkowe wobec pracownika - między innymi musi przekazać podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu PIT-11, który zawiera informacje o dochodach uzyskanych w poprzednim roku przez pracownika, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy i odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Płatnik (pracodawca), który zdecyduje się na formę papierową, ma czas do końca stycznia na dostarczenie tego dokumentu do urzędu skarbowego - w 2017 roku do 31 stycznia.

Natomiast dla płatników składających deklarację do urzędu skarbowego w formie elektronicznej termin upływa w 2017 roku 28 lutego, podobnie jak data graniczna przekazania deklaracji PIT-11 do podatnika (pracownika).

Co jeśli podatnik się spóźni z PIT

Na podatnika, który nie złoży deklaracji w terminie, może zostać nałożona kara, w wysokości zależnej od kwoty niezapłaconego podatku. Więcej na temat tego, co grozi za opóźnienie w złożeniu rocznego zeznania podatkowego,przeczytasz tutaj>>

Osoba, która nie złoży PIT w terminie, powinna zrobić to jak najszybciej już po wyznaczonym okresie, nie czekając na wezwanie z urzędu do wyjaśnień. Taka deklaracja będzie ważna, a urząd nie ma prawa odmówić jej przyjęcia. Odpowiedzialności karnoskarbowej podatnik może uniknąć, wyrażając czynny żal, czyli powiadamiając urząd o popełnieniu czynu zabronionego.