Od 2016 roku pracodawca będzie miał nowe obowiązki przy wypełnianiu PIT-11 dla swojego podwładnego - ustali między innymi rezydencje podatkową danej osoby.

Płatnik składek (pracodawca) ma obowiązek przekazać podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu PIT-11, który zawiera informacje o dochodach uzyskanych w poprzednim roku przez pracownika, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy i odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Dokument powinni otrzymać nie tylko pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, ale także ci wykonujący swoje obowiązki na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Co zrobić, jeśli nie dostaniesz PIT od pracodawcy, dowiesz się tutaj>>

W formularzu PIT-11 płatnik składek powinien podać przede wszystkim informacje o:

  • dochodach podatnika,
  • kosztach uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
  • przychodach zwolnionych od podatku,
  • pobranych zaliczkach i składkach.

W przypadku PIT-11 chodzi o faktycznie osiągnięty przez podatnika przychód (dochód) i faktycznie pobrane zaliczki na podatek dochodowy.

Nowe dane w formularzu od 2016 roku

Od stycznia 2016 roku w formularzu płatnik składek będzie musiał podać także, czy podatnik ma ograniczony (rezydent podatkowy w Polsce, opodatkowuje w kraju wszystkie dochody, także te zagraniczne)/nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce (nierezydent podatkowy, opodatkowuje w Polsce jedynie dochody pochodzące ze źródeł krajowych), co oznacza, że firma będzie musiała zweryfikować status rezydencji podatkowej pracownika.
W praktyce pracodawca będzie musiał dowiedzieć się, w którym kraju pracownik posiada centrum interesów osobistych i gospodarczych. Płatnik został też zobowiązany do ustalenia, ile dni podatnik przebywa w Polsce oraz w innych krajach - i czy nie było to więcej niż 183 dni w roku podatkowym. Te informacje muszą następnie zostać porównane ze statusem rezydencji podatnika w innym kraju niż Polska.
Ponadto, jeżeli chodzi o polskiego nierezydenta podatkowego płatnik musi zdobyć zagraniczny adres zamieszkania podatnika, jak również numer identyfikacyjny podatnika uzyskany w państwie rezydencji, jego rodzaj oraz kraj wydania numeru. W przypadku braku takiego numeru, płatnik musi w zamian przedstawić dokument potwierdzający jego tożsamość wydany w państwie jego rezydencji.

Terminy składania PIT-11 w 2016 roku

PIT-11 nadal może być złożony w formie papierowej tylko w przypadku firm rozliczających od 1 do 5 podatników. Pozostałe podmioty mają obowiązek złożyć formularz drogą elektroniczną.

Płatnik (pracodawca), który zdecyduje się na formę papierową, ma więc czas do końca stycznia na dostarczenie dokumentu do urzędu skarbowego. W związku z tym, że 31 stycznia 2016 r. przypada w niedzielę, termin przesuwa się do 1 lutego 2016 r.

Natomiast dla płatników składających deklarację do urzędu skarbowego w formie elektronicznej termin upływa w 2016 roku 29 lutego, podobnie jak data graniczna przekazania deklaracji PIT-11 do podatnika (pracownika).

Wypełnij PIT "Dziennikiem Gazetą Prawną" - program do rozliczeń i poradnik dla podatnika 4 i 5 stycznia w kioskach