Podatnik często nie wie, co zrobić, jeżeli PIT nie został dostarczony przez pracodawcę, lub gdy sam spóźnił się ze złożeniem deklaracji do urzędu skarbowego.

Problemy w wypełnianiem deklaracji podatkowej powodują nie tylko same wyliczenia i formularz.

1. Jakie terminy na złożenie PIT

Konfuzję podatnika mogą wywołać już same terminy składania deklaracji, bowiem wypadają one w 2016 roku w sobotę lub w niedzielę. Jednak Ministerstwo Finansów wyznaczyło już konkretne daty na dostarczenie PIT do urzędu skarbowego. W 2016 roku z fiskusem należy rozliczyć się do:

1 lutego 2016 r. (ustawowo - do 31 stycznia):

  • PIT-16A (karta podatkowa)
  • PIT-19A (duchowni)
  • PIT-28 (ryczałt)

29 lutego 2016 r. (ustawowo - do 28 lutego):

  • PIT-40 (za pracownika)
  • PIT-40A (ZUS za świadczeniobiorcę)

Wyjątkowo, jeśli PIT-40 będzie składany w formie dokumentu papierowego, termin na sporządzenie i przesłanie PIT-40, zarówno podatnikowi, jak i urzędowi skarbowemu będzie upływał z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym - w 2016 roku będzie to 1 lutego (ustawowo - 31 stycznia).

Przy czym PIT-40 pracodawca sporządza na podstawie PIT-12, który pracownik musi złożyć w 2016 roku do 11 stycznia (poniedziałek) - ustawowo do 10 stycznia.

2 maja 2016 r. (ustawowo - 30 kwietnia):

  • PIT-36 (działalność gospodarcza)
  • PIT-36L (podatek liniowy)
  • PIT-37 (praca, a nie działalność)
  • PIT-38 (papiery wartościowe lub udziały w spółkach)
  • PIT-39 (nieruchomości)

2. Nie dostałeś PIT o pracodawcy

Natomiast pracownik wypełnia swoje zeznanie podatkowe na podstawie PIT-11, zawierającym informacje o dochodach uzyskanych w poprzednim roku przez pracownika, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy i odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a który wystawia mu pracodawca.

Jeżeli płatnik (pracodawca) decyduje się na formę papierową, ma czas do końca stycznia na dostarczenie tego dokumentu do urzędu skarbowego. I znowu: 31 stycznia 2016 r. przypada w niedzielę, więc termin przesuwa się do 1 lutego 2016 r. Natomiast dla płatników składających deklarację do urzędu skarbowego w formie elektronicznej, termin upływa w 2016 roku 29 lutego, podobnie jak data graniczna przekazania deklaracji PIT-11 do podatnika (pracownika).

Co ma zrobić pracownik, który nie otrzyma PIT-11 w terminie? Jeżeli ponaglenia samego pracodawcy są nieskuteczne, pracownik może o swoich problemach poinformować urząd skarbowy lub urząd kontroli skarbowej z prośbą o interwencję, a gdy sprawa trafi do sądu, firmie grozi kara nawet w wysokości kilkunastu tysięcy złotych.

Nawet jeśli podatnik nie otrzyma PIT-11 od płatnika, sam jest zobowiązany rozliczyć się z fiskusem i w tym celu sam zgromadzić dane niezbędne, aby wypełnić PIT. Mogą to być dokumenty potwierdzające osiągnięte w danym roku podatkowym dochód, w tym wyciągi z konta bankowego, miesięczne odcinki wypłat, dokumenty ubezpieczeniowe sporządzane przez płatnika na potrzeby ZUS. Przydatne mogą być również formularze ZUS RMUA czy sama umowa o pracę. W przypadku, gdy podatnik nie jest w stanie precyzyjnie określić wysokości dochodów, powinien podać wartości szacunkowe. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>

3. Co jeśli podatnik się spóźni z PIT

Podatnik musi sam zatroszczyć się o wypełnienie PIT tym bardziej, że za niezłożenie PIT w terminie grozi kara w wysokości zależnej od kwoty niezapłaconego podatku. Więcej na temat tego, co grozi za opóźnienie w złożeniu rocznego zeznania podatkowego,przeczytasz tutaj>>

Osoba, która nie złoży PIT w terminie, powinna zrobić to jak najszybciej już po wyznaczonym okresie, nie czekając na wezwanie z urzędu do wyjaśnień. Taka deklaracja będzie ważna, a urząd nie ma prawa odmówić jej przyjęcia.

Odpowiedzialności karnoskarbowej podatnik może uniknąć, wyrażając czynny żal, czyli powiadamiając urząd o popełnieniu czynu zabronionego. Jak wyrazić czynny żal i kiedy będzie nieskuteczny, dowiesz się tutaj>>

4. Jak wypełnić PIT przez internet

Szansą na szybkie złożenie PIT jest rozliczenie się z fiskusem przez internet. Nie wszystkie jednak druki można złożyć bez posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jest to możliwe tylko w przypadku: PIT 16 i PIT 16A (karta podatkowa), PIT 19A (duchowni), PIT 28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), PIT 36 (działalność gospodarcza), PIT 36L (podatek liniowy), PIT 37 (przychody opodatkowane na zasadach ogólnych: umowa o pracę, umowy cywilnoprawne, renty, emerytury), PIT 38 (przychody kapitałowe) i PIT-39 (zbycie nieruchomości).

Przy czym dokumenty w formie elektronicznej mogą jednak składać tylko podatnicy, którzy posiadają identyfikator podatkowy, czyli PESEL (w przypadku podatników będących osobami fizycznym) lub NIP (w przypadku przedsiębiorców).

Najłatwiej elektroniczny PIT złożyć przez rządowy program e-Deklaracje. W tym celu należy pobrać ze strony resortu>> wtyczkę plug-in (umożliwia pobranie formularza interaktywnego PIT) lub aplikację e-Deklaracje Desktop - po jego uruchomieniu wystarczy wybrać odpowiedni formularz PIT i go wypełnić na podstawie dokumentu otrzymanego od pracodawcy. Zobacz, jak w 2016 będzie wyglądał PIT od pracodawcy>>

Po wypełnieniu zeznania należy potwierdzić autentyczność danych poprzez podanie danych autoryzujących - z tej opcji mogą skorzystać tylko osoby fizyczne, a chodzi o podanie: imienia, nazwiska, daty urodzenia i przede wszystkim kwoty przychodu wykazanej w zeznaniu rocznym za 2014 rok. Po zapisaniu elektronicznego PIT-a w systemie e-Deklaracje mogą pojawić się cztery rodzaje komunikatów - jakie, dowiesz się tutaj>>
W przypadku, gdy operacja przebiegła pomyślnie, należy pobrać i zapisać na komputerze Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które jest potwierdzeniem złożenia deklaracji.

5. Jak dokonać korekty PIT

Jeżeli pomimo wszystkich środków ostrożności podatnik popełnił błędy w PIT, ma jeszcze pięć lat (licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku) na złożenie korekty deklaracji. Jednak powinien poprawić zeznanie jak najszybciej, ponieważ od niezapłaconego podatku fiskus nalicza odsetki.

Korektę zeznania podatkowego składa się na takim samym formularzu jak nieprawidłową deklarację wraz z wyjaśnieniem przyczyny tej korekty - napisanym odręcznie lub na formularzu ORD-ZU. Przy czym nawet, jeżeli pierwotnie podatnik składał PIT w wersji papierowej, korektę może przekazać elektronicznie - oczywiście tylko w przypadku deklaracji, które nie wymagały podpisu elektronicznego (o ile podatnik takiego nie posiada).

Deklarację skorygować mogą także podatnicy, którzy chcieliby przekazać fiskusowi nieuwzględnione wcześniej rachunki uprawniające do ulg podatkowych. Nie mogą natomiast korekty złożyć osoby, wobec których jest prowadzone postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa. Jakie dokładnie błędy w PIT można poprawić, dowiesz się tutaj>>