Na roczne rozliczenie z fiskusem przez internet może zdecydować się podatnik posiadający NIP lub PESEL. Tylko część deklaracji nie wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zeznanie roczne można dostarczyć osobiście składając druk w Urzędzie Skarbowym, drogą pocztową (za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Polskiego Urzędu Konsularnego) lub wysyłając dokument drogą elektroniczną. Nie jest przy tym potrzebny kwalifikowany podpis elektroniczny, o ile chodzi o deklaracje (wraz z załącznikami):

 • PIT 16 i PIT 16A (karta podatkowa)
 • PIT 19A (duchowni)
 • PIT 28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)
 • PIT 36 (działalność gospodarcza)
 • PIT 36L (podatek liniowy)
 • PIT 37 (przychody opodatkowane na zasadach ogólnych: umowa o pracę, umowy cywilnoprawne, renty, emerytury)
 • PIT 38 (przychody kapitałowe)
 • PIT-39 (zbycie nieruchomości)

Elektroniczną deklarację podatkową bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego składa się najłatwiej przez rządowy program e-Deklaracje, ale można też skorzystać z aplikacji innych systemów finansowo-księgowych (na przykład PIT Format) lub oprogramowania dostarczonego przez innych producentów.

Dokumenty w formie elektronicznej mogą jednak składać tylko podatnicy, którzy posiadają identyfikator podatkowy. Jest to numer PESEL (w przypadku podatników będących osobami fizycznym) lub NIP (w przypadku przedsiębiorców).

I tak w przypadku programu rządowego należy pobrać ze strony resortu>> wtyczkę plug-in (umożliwia pobranie formularza interaktywnego PIT) lub aplikację e-Deklaracje Desktop - po jego uruchomieniu wystarczy wybrać odpowiedni formularz PIT i go wypełnić na podstawie dokumentu otrzymanego od pracodawcy. Zobacz, jak w 2016 będzie wyglądał PIT od pracodawcy>>

Po wypełnieniu zeznania należy potwierdzić autentyczność danych i wysłać deklarację. Jeżeli podatnik nie decyduje się na płatny e-podpis z kwalifikowanym certyfikatem, pozostają mu darmowe dane autoryzujące. Z tej opcji mogą skorzystać tylko osoby fizyczne - w tym celu należy podać: imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL oraz kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2014 rok.

Błędy w elektronicznym rozliczeniu

Po zapisaniu elektronicznego PIT-a w systemie e-Deklaracje mogą pojawić się cztery rodzaje komunikatów:

 • status dokumentu o numerach od 100 do 199 - system nie może odczytać dokumentu lub nastąpił błąd serwera, na przykład "101: Proszę o ponowne przesłanie dokumentu" lub "102: Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO" - należy wtedy zastosować się do komunikatu;
 • status dokumentu o numerach od 200 do 299 - e-PIT został wypełniony poprawnie i wysłany do fiskusa;
 • status dokumentu o numerach od 300 do 399 - dokument jest w trakcie przetwarzania, na przykład "303: Dokument w trakcie weryfikacji podpisu";
 • status dokumentu o numerach powyżej 400 - błędy w formularzach, na przykład „414: Weryfikacja negatywna - błąd danych autoryzujących”, w przypadku błędnego podania danych - należy wtedy jeszcze raz sprawdzić podane informacje.
W przypadku, gdy operacja przebiegła pomyślnie, należy pobrać i zapisać na komputerze Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które jest potwierdzeniem złożenia deklaracji. Ten dowód rozliczenia PIT drogą elektroniczną jest traktowany na równi z dowodem nadania listu poleconego lub potwierdzeniem złożenia zeznania osobiście w urzędzie skarbowym.