Wszystkie osoby, które w 2015 roku uzyskały przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, muszą rozliczyć się z fiskusem. 2 maja mija termin na złożenie najpopularniejszych zeznań, czyli PIT-36 i PIT-37.

Zeznanie roczne mają obowiązek złożyć wszystkie osoby, które w 2015 roku uzyskały przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Odpowiedni formularz PIT można dostarczyć osobiście składając druk w Urzędzie Skarbowym, wysyłając dokument drogą elektroniczną lub tradycyjnie drogą pocztową (za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Polskiego Urzędu Konsularnego).

Jak wypełnić PIT przez internet

Najszybszą drogą na rozliczenie się z fiskusem jest złożenie PIT przez internet. Nie wszystkie jednak druki można złożyć bez posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jest to możliwe tylko w przypadku: PIT 16 i PIT 16A (karta podatkowa), PIT 19A (duchowni), PIT 28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), PIT 36 (działalność gospodarcza), PIT 36L (podatek liniowy), PIT 37 (przychody opodatkowane na zasadach ogólnych: umowa o pracę, umowy cywilnoprawne, renty, emerytury), PIT 38 (przychody kapitałowe) i PIT-39 (zbycie nieruchomości).

Przy czym dokumenty w formie elektronicznej mogą jednak składać tylko podatnicy, którzy posiadają identyfikator podatkowy, czyli PESEL (w przypadku podatników będących osobami fizycznym) lub NIP (w przypadku przedsiębiorców).

Najłatwiej elektroniczny PIT złożyć przez rządowy program e-Deklaracje. W tym celu należy pobrać ze strony resortu>> wtyczkę plug-in (umożliwia pobranie formularza interaktywnego PIT) lub aplikację e-Deklaracje Desktop - po jego uruchomieniu wystarczy wybrać odpowiedni formularz PIT i go wypełnić na podstawie dokumentu otrzymanego od pracodawcy. Zobacz, jak w 2016 będzie wyglądał PIT od pracodawcy>>

Po wypełnieniu zeznania należy potwierdzić autentyczność danych poprzez podanie danych autoryzujących - z tej opcji mogą skorzystać tylko osoby fizyczne, a chodzi o podanie: imienia, nazwiska, daty urodzenia i przede wszystkim kwoty przychodu wykazanej w zeznaniu rocznym za 2014 rok. Po zapisaniu elektronicznego PIT-a w systemie e-Deklaracje mogą pojawić się cztery rodzaje komunikatów - jakie, dowiesz się tutaj>>
W przypadku, gdy operacja przebiegła pomyślnie, należy pobrać i zapisać na komputerze Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które jest potwierdzeniem złożenia deklaracji.
Rozliczający się przez internet mogą skorzystać także z wstępnego wypełniania PIT - w tym roku z tej opcji mogą skorzystać również emeryci i renciści, którzy składają PIT-37 i chcieliby np. przekazać 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>

Terminy na złożenie PIT

Większość terminów na złożenie PIT już minęła>> - minął między innymi termin na złożenie PIT-40 i rozliczenie pracownika przez pracodawcę. W związku z tym podatnik musi to zrobić sam, a na złożenie tych najpopularniejszych deklaracji jest jeszcze trochę czasu. Ustawowo do 30 kwietnia 2016. r., w praktyce do 2 maja 2016 r. można jeszcze złożyć:

  • PIT-36 (działalność gospodarcza)
  • PIT-36L (podatek liniowy)
  • PIT-37 (praca, a nie działalność)
  • PIT-38 (papiery wartościowe lub udziały w spółkach)
  • PIT-39 (nieruchomości)
Przy czym pracownik wypełnia swoje zeznanie podatkowe na podstawie PIT-11, który dostaje od pracodawcy - powinien go dostać najpóźniej do 29 lutego 2016 r. Jeżeli go nie otrzymał, może o tym poinformować urząd skarbowy lub urząd kontroli skarbowej z prośbą o interwencję, a gdy sprawa trafi do sądu, firmie grozi kara nawet w wysokości kilkunastu tysięcy złotych.

Nawet jeśli podatnik nie otrzyma PIT-11 od płatnika, sam jest zobowiązany rozliczyć się z fiskusem i w tym celu sam zgromadzić dane niezbędne, aby wypełnić PIT. Mogą to być dokumenty potwierdzające osiągnięte w danym roku podatkowym dochód, w tym wyciągi z konta bankowego, miesięczne odcinki wypłat, dokumenty ubezpieczeniowe sporządzane przez płatnika na potrzeby ZUS. Przydatne mogą być również formularze ZUS RMUA czy sama umowa o pracę. W przypadku, gdy podatnik nie jest w stanie precyzyjnie określić wysokości dochodów, powinien podać wartości szacunkowe. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>

Co jeśli podatnik się spóźni z PIT

Nie ważne, na podstawie jakich dokumentów podatnik wypełni PIT , musi to zrobić, bowiem za niezłożenie deklaracji w terminie grozi kara w wysokości zależnej od kwoty niezapłaconego podatku. Więcej na temat tego, co grozi za opóźnienie w złożeniu rocznego zeznania podatkowego,przeczytasz tutaj>>

Osoba, która nie złoży PIT w terminie, powinna zrobić to jak najszybciej już po wyznaczonym okresie, nie czekając na wezwanie z urzędu do wyjaśnień. Taka deklaracja będzie ważna, a urząd nie ma prawa odmówić jej przyjęcia.

Odpowiedzialności karnoskarbowej podatnik może uniknąć, wyrażając czynny żal, czyli powiadamiając urząd o popełnieniu czynu zabronionego. Jak wyrazić czynny żal i kiedy będzie nieskuteczny, dowiesz się tutaj>>

Ulgi i odliczenia w PIT

Zakres ulg i odliczeń, z jakich podatnik ma prawo skorzystać rozliczając podatek za 2015 rok się nie zmieni. Natomiast zaszły zmiany w obrębie samych instrumentów podatkowych - najważniejsza z nich to zmiany w uldze na dzieci.

W tym roku z ulgi prorodzinnej będą mogły skorzystać także podatnicy, którzy w poprzednich latach płacili zbyt niski podatek, by skorzystać z ulgi. Ponadto otrzymają oni też zwrot kwoty stanowiącej różnicę między przysługującym mu pełnym odliczeniem a kwotą odliczoną - w zeznaniu podatkowym. Zwrot nie będzie mógł przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Podwyższono również wysokość ulgi przysługującej na trzecie oraz każdej kolejne dziecko. Od stycznia 2016 roku wynosi więc ona:

  • 1 112,04 zł rocznie na pierwsze i drugie dziecko,
  • 2 000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
  • 2 700 zł rocznie na czwarte i każde kolejne dziecko.

W efekcie rodzice z czwórką dzieci będą mogli w PIT 2015 odliczyć kwotę 6 924,12 zł, ponieważ oprócz zwrotu nadpłaconego podatku otrzymają również zwrot ulgi, która nie została wykorzystana do kwoty pobranej na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Szczegółowo tego, jakie ulgi podatkowe odliczysz w PIT za 2015 rok, dowiesz się z naszej galerii:

Jak dokonać korekty PIT

Jeżeli podatnik popełnił błędy w PIT, ma jeszcze pięć lat (licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku) na złożenie korekty deklaracji. Jednak powinien poprawić zeznanie jak najszybciej, ponieważ od niezapłaconego podatku fiskus nalicza odsetki.

Korektę zeznania podatkowego składa się na takim samym formularzu jak nieprawidłową deklarację wraz z wyjaśnieniem przyczyny tej korekty - napisanym odręcznie lub na formularzu ORD-ZU. Przy czym nawet, jeżeli pierwotnie podatnik składał PIT w wersji papierowej, korektę może przekazać elektronicznie - oczywiście tylko w przypadku deklaracji, które nie wymagały podpisu elektronicznego (o ile podatnik takiego nie posiada).

Deklarację skorygować mogą także podatnicy, którzy chcieliby przekazać fiskusowi nieuwzględnione wcześniej rachunki uprawniające do ulg podatkowych. Nie mogą natomiast korekty złożyć osoby, wobec których jest prowadzone postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa. Jakie dokładnie błędy w PIT można poprawić, dowiesz się tutaj>>