Od 2015 roku deklaracje podatkową PIT-11 w formie papierowej mogą złożyć w urzędzie skarbowym tylko pracodawcy zatrudniający do pięciu osób. Pozostali mogą skorzystać tylko z drogi elektronicznej.

PIT-11 to informacja o dochodach podatnika, którą płatnik (pracodawca) musi przesłać zarówno do Urzędu Skarbowego, jak i do podatnika. Dokument powinni otrzymać nie tylko pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, ale także ci wykonujący swoje obowiązki na podstawie umowy-zlecenia i umowy o dzieło.

Od 1 stycznia 2015 roku zmieniły się przepisy dotyczące między innymi składania PIT-11. O ile zasady sporządzania druku są takie same, to jednak zmianie uległy zasady dotyczące formy wysyłki, od której uzależnione są także terminy składania dokumentu.

Tak więc, jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż pięć osób, może wybrać, czy chce PIT-11 przesłać do urzędu skarbowego papierowo czy elektronicznie. W przypadku formy pisemnej termin na złożenie dokumentu upłynął 2 lutego 2015 r. (do tej pory druki papierowe PIT-11 płatnicy mogli przekazywać do końca lutego). Natomiast przy formie elektronicznej płatnik ma czas do 2 marca 2015 r.

Wyboru nie ma płatnik, który zatrudnia więcej niż pięć osób - deklarację PIT-11 może do urzędu skarbowego złożyć tylko w formie elektronicznej (e-deklaracje). Druk składa się w tej sytuacji do 2 marca 2015 r.

Ten termin obowiązuje również biura rachunkowe (niezależnie od ilości osób rozliczanych), które PIT-11 mogą złożyć także tylko w formie elektronicznej.

Do 2 marca 2015 r. wysyła się również druki do podatnika, przy czym mogą one mieć formę zarówno elektroniczną, jak i papierową (czyli obowiązuje forma oraz termin takie jak rok temu).