To już ostatni dzwonek dla tych, którzy nie złożyli jeszcze zeznania PIT za 2011 r. Termin upływa dziś, równo o północy. Kto PIT do tego czasu nie dostarczy lub we właściwy sposób nie wyśle do urzędu skarbowego, może liczyć się z przykrymi konsekwencjami. Z grzywną włącznie.
O spóźnienie nietrudno. Dziś urzędy skarbowe pracują bowiem tak jak zwykle. Po południu zatem zostanie nam już tylko wysłanie zeznania pocztą albo złożenie go za pośrednictwem internetu przez system e-Deklaracje. W obu przypadkach trzeba pamiętać o kilku zasadach.
Po pierwsze, większość placówek pocztowych kończy pracę o 18 lub 20. Tylko w dużych miastach można znaleźć urzędy działające 24 godziny na dobę. Wysyłając PIT pocztą, mamy gwarancję, że za datę jego złożenia uznana będzie data ze stempla pocztowego na potwierdzeniu nadania. Warto ustawić się w kolejce wcześniej, by zdążyć przed północą.