Za wysłanie zeznania rocznego PIT za 2011 r. po 30 kwietnia 2012 r. podatnik może dostać grzywnę. Gdy taka sytuacja pojawia się nie po raz pierwszy konsekwencje podatkowe mogą być bardziej dotkliwe

Każdy podatnik musi pamiętać o wywiązywaniu się z obowiązków wobec fiskusa. Jednym z nich jest składanie raz w roku zeznań: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39. Na ich wypełnienie i przesłanie do skarbówki podatnicy mają czas do końca kwietnia roku następnego po roku, którego rozliczenie dotyczy. Tłumacząc tę zasadę, ostatnim dniem na wypełnienie PIT za 2011 r. był 30 kwietnia 2012 r.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Co grozi za złożenie PIT po terminie
W pełnej wersji artykułu:
- Co grozi za nie złożenie zeznania
- Co grozi za brak wpłaty PIT
- Co grozi za recydywę
- Na czym polega czynny żal