Osoba pobierająca w 2011 r. emeryturę bądź rentę musi do końca kwietnia złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie PIT. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy podatnik zgadza się z rozliczeniem otrzymanym z ZUS na druku PIT-40A.
W Polsce obowiązuje zasada: uzyskany dochód podlega opodatkowaniu i wykazaniu w zeznaniu PIT. Dotyczy to także kwot uzyskiwanych z emerytur bądź rent. Przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków do rent rodzinnych dla sierot.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie obowiązki podatkowe mają emeryci i renciści
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.
- Jak emeryt może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu rocznym?
- Czy dopłata do wypoczynku emeryta będzie objęta 10-proc. stawką podatku dochodowego?
- Jak podatkowo rozliczać ulgowe przejazdy finansowane byłym pracownikom?