Zakład Ubezpieczeń Społecznych został zasypany wnioskami o przyznanie emerytury. Od stycznia do końca listopada wpłynęło ich 300 tys. Największego wysypu wniosków ZUS spodziewał się jednak w grudniu, tuż przed wejściem w życie nowych przepisów o sposobie obliczania podstawy wymiaru świadczenia, który od 2013 r. będzie mniej korzystny.
Wielu nowych emerytów zastanawia się, jak rozliczyć się z fiskusem. Pytają DGP, co mają zrobić, gdy uzyskali prawo do świadczenia w trakcie 2012 r. i mają zarówno przychody z pracy, jak i z emerytury.
Barbara Nieszporek z Grupy Gumułka – Kancelarii Prawa Finansowego wyjaśnia, że do 30 kwietnia 2013 r. takie osoby muszą samodzielnie dokonać rozliczenia rocznego podatku na formularzu PIT-37 (gdy uzyskały przychody z umowy o pracę, umowy-zlecenia lub umowy o dzieło) lub PIT-36 (gdy prowadziły działalność). Wykazuje się w nich zarówno przychody uzyskane z tytułu emerytury, jak i dochody otrzymane z innych źródeł (np. umowy o pracę, umowy-zlecenia czy umowy o dzieło).
– Informacje o osiągniętych w 2012 r. przychodach z emerytury ZUS przekaże emerytowi w druku PIT-11A – wyjaśnia Barbara Nieszporek. Natomiast były pracodawca prześle mu formularz PIT-11. Oba te dokumenty emeryt powinien otrzymać do końca lutego. Jeżeli prowadził działalność gospodarczą, wartość przychodu musi obliczyć samodzielnie na podstawie wystawionych faktur sprzedażowych.
A jeżeli podatnik cały rok jest już na emeryturze? – Otrzyma z organu rentowego PIT-40A – mówi Aleksandra Brzezina z Grupy Gumułka – Kancelarii Prawa Finansowego.
Jeżeli nie miał żadnych innych dochodów, np. z tytułu umów cywilnoprawnych, to nie musi składać fiskusowi dodatkowego zeznania podatkowego. Może się jednak samodzielnie rozliczyć, np. gdy chce skorzystać z ulg czy odliczeń podatkowych. Wówczas do końca kwietnia powinien złożyć we właściwym urzędzie skarbowym PIT-37 wraz z załącznikiem PIT-O.
Barbara Nieszporek zaznacza, że niezależnie od tego, czy emeryt otrzyma od organu rentowego PIT-11A czy PIT-40A, ma możliwość rozliczenia się wspólnie z małżonkiem. Jest to korzystne szczególnie w przypadku, gdy małżonek uzyskuje wysokie przychody. Emeryt ma też prawo do ulg podatkowych, jakie daje w danym roku ustawodawca, np. ulgi internetowej, ulgi z tytułu wychowywania dzieci, darowizny na cele kultu religijnego czy wydatków na rehabilitację i leki.
– Emeryt musi również sam złożyć PIT-37, gdy chce przekazać 1 proc. PIT na cele organizacji pożytku publicznego – przypomina Aleksandra Brzezina.
Osoby otrzymujące świadczenia emerytalne i rentowe mogą korzystać ze wszystkich ulg przewidzianych w danym roku w ustawie o PIT. Mogą też rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Jednak wtedy z fiskusem muszą się rozliczyć sami.