Osoby fizyczne mają prawo w rocznym PIT skorzystać ze specjalnej ulgi. Odliczeniu od dochodu podlega ekwiwalent za darowaną krew.
Każdy honorowy dawca krwi może skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej. Ekwiwalent za oddany litr krwi bądź osocza można odliczyć od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują specjalną ulgę podatkową dla honorowych dawców krwi. Jest ona odliczana od dochodu. Dochód pomniejsza się o wartość ekwiwalentu za oddaną krew. Aby skorzystać z ulgi, podatnik oprócz oddania krwi w danym roku musi osiągnąć dochód (przychód w przypadku podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowany). Ważne jest również posiadanie odpowiednich dokumentów potwierdzających dokonanie darowizny krwi.