Jeśli w 2011 r. podatnik przekazał darowiznę, może uwzględnić ją w zeznaniu PIT. Darowizny odliczane są od podstawy opodatkowania.
Aby można było uwzględnić darowiznę w zeznaniu podatkowym, trzeba pamiętać o kilku warunkach, które przewiduje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane:
a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele,
b) na cele kultu religijnego,
c) na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi
– w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Obowiązujących limitach odliczeń

Odliczaniu wpłat zagranicznych

Dawcy krwi mają ulgę podatkową

Czy podatnik sam wylicza limit odliczenia darowizn

Czy urząd skarbowy musi znać nazwę obdarowanego

Czy nadal obowiązują nielimitowane odliczenia darowizn

Czy honorowy dawca musi wyliczyć kwotę odliczenia

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak w zeznaniu PIT za 2011 rok odliczyć darowizny.