Podatnicy, którzy chcą wysłać zeznanie za 2011 r. przez internet, muszą je podpisać, stosując pięć cech osobowych lub e-podpis. Na e-formularzu nie ma jednak pola do podpisu.
Osoby, które w zeszłym roku korzystały z e-PIT, mają problem z podpisaniem e-zeznania w tym roku. Wskazują, że w zeszłym roku na formularzu było miejsce, w którym trzeba było wpisać dane autoryzujące, czyli dane osobowe, które zastępowały podpis elektroniczny. W tym roku takiego pola na formularzu nie ma. Ministerstwo Finansów uspokaja jednak i wyjaśnia, że nie jest to błąd. Resort tłumaczy, że w elektronicznych formularzach podatkowych za rok 2011 należy najpierw wypełnić dane, czyli wypełnić swojego PIT-a, a następnie wcisnąć przycisk „Podpisz i wyślij” znajdujący się na pasku narzędziowym aplikacji Adobe Reader.
– Jeżeli formularz nie zgłosi błędu dotyczącego wypełnienia pól obowiązkowych, podatnik zostanie poproszony o wybór rodzaju podpisu – radzi ministerstwo.