Podatnicy, którzy chcą wysłać zeznanie za 2011 r. przez internet, muszą je podpisać, stosując pięć cech osobowych lub e-podpis. Na e-formularzu nie ma jednak pola do podpisu.
Osoby, które w zeszłym roku korzystały z e-PIT, mają problem z podpisaniem e-zeznania w tym roku. Wskazują, że w zeszłym roku na formularzu było miejsce, w którym trzeba było wpisać dane autoryzujące, czyli dane osobowe, które zastępowały podpis elektroniczny. W tym roku takiego pola na formularzu nie ma. Ministerstwo Finansów uspokaja jednak i wyjaśnia, że nie jest to błąd. Resort tłumaczy, że w elektronicznych formularzach podatkowych za rok 2011 należy najpierw wypełnić dane, czyli wypełnić swojego PIT-a, a następnie wcisnąć przycisk „Podpisz i wyślij” znajdujący się na pasku narzędziowym aplikacji Adobe Reader.
– Jeżeli formularz nie zgłosi błędu dotyczącego wypełnienia pól obowiązkowych, podatnik zostanie poproszony o wybór rodzaju podpisu – radzi ministerstwo.
Podatnik może w tym momencie wybrać, czy skorzystać z danych autoryzujących, czy użyć podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem. Jeśli podatnik wybierze pierwszą opcję, będzie musiał podać: imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL oraz kwotę przychodu z zeznania za rok 2010. Po wybraniu „Dane autoryzujące” otworzy się kolejne okno, w którym musimy uzupełnić dane.
Przypomnijmy, że w tym roku przez internet można wysłać zeznania na formularzach PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39.