Ministerstwo Finansów już kilka razy w tym roku aktualizowało aplikację e-Deklaracje Desktop. Od poniedziałku obowiązuje wersja 4.0.6. Resort zwraca uwagę, że w celu poprawnego wysłania dokumentów do systemu niezbędne jest zaktualizowanie oprogramowania do najnowszej dostępnej wersji.
Muszą o tym pamiętać podatnicy, którzy drogą elektroniczną chcą przesłać zeznania na formularzach PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39.
Ministerstwo wskazuje również, że są dwie możliwości zaktualizowania aplikacji. Po pierwsze, należy ręcznie odinstalować starszą wersję programu, a następnie pobrać i uruchomić nową wersję. Po drugie, resort na stronie www.e-deklaracje.gov.pl udostępnia plik instalatora. Po jego uruchomieniu należy zgodzić się na aktualizację automatyczną. Przed aktualizacją oprogramowania resort zaleca skopiowanie danych zapisanych w aplikacji, a więc np. nie w pełni wypełnionych formularzy zeznań rocznych. Jednak podatnicy mogą mieć z tym problem. Zdarza się bowiem, że w oknie programu Adobe Reader nie ma widocznej funkcji, która pozwala na zapisanie kopii dokumentu. Problem ten należy rozwiązać, klikając klawisz F8. Po pojawieniu się paska zadań podatnik może zapisać formularz w pliku pdf.
Osoby rozliczające się przez internet muszą również pamiętać o dwóch rzeczach. Formularz przed wysłaniem trzeba podpisać, stosując np. pięć cech osobowych, w tym kwotę przychodu z zeznania za 2010 r. Podatnicy muszą też po wysłaniu zeznania pobrać urzędowe poświadczenie odbioru. Wyjaśnijmy, że poza aplikacją e-Deklaracje Desktop podatnicy mogą wysłać e-PIT na dwa inne sposoby: wypełniając formularz interaktywny lub korzystając z oprogramowania od zewnętrznych dostawców.
Reklama